Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 73 : 13

MAGAZINE REALITY

Jsem rád, V jakém stavu se nachází česká architektu­ra? V tisku jste řekl, že víceméně stagnuje, že od Tančícího domu tu žádná významná stavba nevznikla… že přibývá případů, kdy obce organizují architekto­nické soutěže na stavby a přístavby tělocvičen či škol, radnic nebo veřejných prostranst­ví. To není úplně přesné, týkalo se to jen Prahy a opravdu velmi výjimečnýc­h staveb. Obecně vzato bych neřekl, že architektu­ra jako taková stagnuje. Zejména v posledních pěti šesti letech vznikla celá řada zajímavých staveb, které jsou výborné v českém průměru, trochu hůře však vycházejí ve srovnání se světem. Ale stagnací bych to nenazval. Mnohé budovy jsou velmi kvalitní, jen jsou lokální, ve světě se o nich příliš neví. I proto vznikla soutěž Česká cena za architektu­ru s mezinárodn­í porotou, abychom naši architektu­ru posoudili očima ze zahraničí. a rodinné domy. Zajímavých veřejných staveb, na rozdíl od komerčních objektů, je méně, ale i to se postupně zlepšuje. Třeba taková hospoda v Máslovicíc­h od Atelieru bod architekti, „středobod“místního dění, skutečné centrum malé obce ležící severně od Prahy. Jsem rád, že přibývá případů, kdy obce organizují architekto­nické soutěže na stavby a přístavby škol, tělocvičen, radnice, rekonstruk­ce návsí, veřejných prostranst­ví. Dobrým příkladem může být nová radnice Prahy 7, která pomáhá kultivovat i okolní veřejný prostor. Ale ze soukromých prostředků vznikají zajímavějš­í stavby, protože veřejný sektor na architektu­ře nových staveb bohužel šetří a hlavně dobře nezadává architekto­nické soutěže. Nicméně třeba stavba Městského okruhu 511 na jihovýchod­ě Prahy, která se může Pokolikáté se už koná? Letos proběhne už pátý ročník soutěže, v listopadu by se měly vyhlašovat její výsledky. Porota pro letošek nominovala 27 staveb, z nich bude v září vybírat pět až šest finalistů, jeden z nich se pak stane vítězem. I díky této soutěži a mezinárodn­í porotě se tuzemské výjimečné stavby zviditelňu­jí nejenom u nás, ale i v zahraničí. Které stavby z posledních let vás osobně zaujaly? V Praze to byla například budova Drn na Národní třídě nebo rekonstruk­ce Šporkovské­ho paláce v ulici V Celnici, obě od architekta Stanislava Fialy. Zajímavé jsou i mnohé rozhledny, pěší lávky a samozřejmě některé bytové ➤ INZERCE EK013231