Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 75 : 15

MAGAZINE REALITY

STAVÍ SE MÁLO. I BYTŮ JE NEDOSTATEK. PRO PROSTOU OBNOVU PRAŽSKÉHO BYTOVÉHO FONDU BY BYLO POTŘEBA ROČNĚ POSTAVIT MINIMÁLNĚ 5,5 TISÍCE NOVÝCH BYTŮ. A TO JAK LEVNÝCH, TAK LUXUSNÍCH. DNES JICH ZDE ROČNĚ VYROSTE JEN OKOLO 2,5 TISÍCE. nevědí, komu mají dát úplatek, když za Béma to bylo jasné, že mají jít do pasáže Blaník nebo k Myšákovi… Proč je vlastně v tuzemských poměrech developer téměř sprosté slovo? To s těmi úplatky byla samozřejmě určitá nadsázka. A co se nelichotiv­é konotace slova developer týče… Na něm jako takovém nic negativníh­o není. Slovo developer je převzaté, přišlo k nám v roce 1990. Přesný překlad je „rozvojář“, ale developer je ve skutečnost­i vlastně stavitel. Pan Nedobyl ze seriálu Sňatky z rozumu byl stavitel, který postavil půl Žižkova. Developer si půjčí peníze, koupí pozemek, na něm postaví byty či kanceláře, ty rozprodá, aby měl zisk, a jde dál. Na tom není nic špatného, to je normální podnikání. se chovají seriózně, profesioná­lně. Vědí, že když postaví byty, domy, je třeba k nim vybudovat i komunikace, školky, zeleň, začínají přispívat i na výstavbu škol. A to dříve nebývalo. Příkladem, jak se nemají chovat developeři, je podle mě Jesenice u Prahy. Vyrostly zde stovky domů a bytů, ale žádná odpovídají­cí infrastruk­tura. Jesenice a okolí jsou skutečně odstrašují­cí příklad územního plánování, kde tehdejší samospráva dovolila developerů­m v podstatě vše. Krajské zřízení tehdy ještě neexistova­lo. Nebyla tam kanalizace, voda, doprava, školy, školky a tak dále, stavělo se prakticky bez urbanistic­ké koncepce. Volné plochy v Praze tenkrát nikdo zastavět nepovolil, tak někteří developeři vyrazili mimo Prahu, kde se změnami územního plánu nebyly žádné problémy. Na jih od Prahy byla ta výstavba opravdu živelná, navíc tam chybí kolejová veřejná doprava, jezdí tam jen autobusy. Já nejsem proti rozvoji obcí, ale musí si stanovit, jak se budou rozvíjet. Proč jsou tu tedy developeři vnímáni tak negativně? Je tomu tak třeba v souvislost­i s tím, že někteří často „jen“postaví byty, ale nestarají se už o navazující infrastruk­turu, školy, školky, služby? Developeři se chovají jen tak, jak jim veřejný sektor dovolí. Některým z nich opravdu jde pouze o to, vydělat co nejdřív co nejvíc peněz, ale mnozí, a zejména ti velcí, ➤ INZERCE PRODÁNO PŘES 80 % BYTŮ Rodinné byty chytře... Nová „Nuselská“je rezidenční komplex se soukromým vnitroblok­em, který roste na území bývalého areálu Nuselských mlékáren. Dokončení: Konec roku 2020 www.nova-nuselska.cz EK013227