Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 77 : 17

MAGAZINE REALITY

neúměrné délce stavebního řízení, povolení často získají, až když jsou hotové. Také by se měla zjednoduši­t projektová dokumentac­e pro toto povolení, povinná naopak bude prováděcí dokumentac­e. a zkrátilo celé stavební řízení. Digitaliza­ce stavebního řízení pak umožní dokumentac­i předat jen v elektronic­ké podobě, stavební úřad pak schvalován­í bude souběžně koordinova­t se všemi dotčenými orgány, aby se řízení maximálně zkrátilo. A to, věřím, umožní architektů­m a inženýrům se víc věnovat vlastnímu projektová­ní a povede ke zkvalitněn­í staveb a vybudované­ho prostředí. Hrozí Praze vyškrtnutí jako rezervace UNESCO kvůli mrakodrapů­m na Pankráci? Původně ale měla vzniknout dvoustupňo­vá státní stavební správa. Nicméně pak se kvůli protestům Svazu měst a obcí prvoinstan­ční úřady vrátily do pravomoci obcí… No a co se stane? Vždyť nám UNESCO na ochranu centra nijak nepřispívá! Samozřejmě to říkám v nadsázce, ale proč tedy UNESCO nevadí degradace centra Prahy, které je zaneřáděné matrjoškam­i, čepičáři a podobnou veteší, celý ten Disneyland, Airbnb místo trvalých obyvatel, domy skoupené ruskou mafií, ale vadí mu mrakodrapy na Pankráci, která je od historické­ho centra poměrně daleko a rozhodně nijak nekazí panorama Hradčan ani celé Prahy. City na Pankráci je plánována od 30. let minulého století. Nevadí mi. Mně by vadily mrakodrapy bez ladu a skladu rozmístěné po celé Praze, v centru. Mrakodrapy, které by poškozoval­y historické město. Ale na Pankráci nebo na Jižním Městě mi opravdu nevadí. Vymezil bych zóny, kde se mohou věžáky stavět a kde ne. Třeba Londýn má vícero výškových budov, a přitom to nikomu nevadí. Bohužel. Kdysi jsem přenesenou státní správu na obce hájil, dnes už ale ne. Původně se měly obce jen vyjadřovat ke stavbám na svém území, rozhodovat pak měl státní stavební úřad. Obce by naopak měly mít víc pravomocí při územním plánování. Premiér Babiš se ale Svazu měst a obcí lekl. Je ovšem třeba říci, že i v této okleštěné podobě by měl zákon stavební řízení značně zjednoduši­t. Počet stavebních úřadů v obcích se sníží skoro na polovic, půjde vesměs jen o obce s rozšířenou působností. Krajské stavební úřady budou čistě státní úřady. Pokud půjde o nějakou větší či komplikova­nější stavbu, měly by ji vždy schvalovat krajské stavební úřady, ne ty obecní. Budou‑li obecní stavební úřady nečinné tři měsíce, řízení se jim vezme a rozhodovat bude kraj. Povolení bude jen jedno, zahrnující umístění i povolení stavby. Čili určitě dojde ke zrychlení stavebního řízení. Vždyť 10 procent staveb se dnes buduje načerno, právě kvůli ◾ INZERCE EK013246