Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 78 : 18

MAGAZINE REALITY

REALITY VEŘEJNÝ PROSTOR Umění v ulicích měst Text Judita Čapková Foto archiv Skanska Reality ❙ ❙ B GEMMA, IMPOZANTNÍ DÁMA Z OCELI, POCHÁZÍ Z DÍLNY ČESKOBUDĚJ­OVICKÉHO SOCHAŘE MICHALA TRPÁKA A NA DĚNÍ KOLEM SEBE SHLÍŽÍ Z VÝŠKY PĚTI METRŮ V PRAZE 11. ezprostřed­ní okolí budovy ovlivňuje, jak se v ní cítíme, ať už je to náš domov nebo pracoviště. Na developera prozrazuje, nakolik komplexně svůj projekt vnímá. V pražském veřejném prostoru přibyla během léta nová umělecká díla, která místům vdechla jejich jedinečnos­t. Trpákova díla známe například z pěší zóny v Českých Budějovicí­ch, kde je instalován­o sousoší Humanoidi. V centru Prahy před hotelem Mosaic House se setkáme se sochami Hledání štěstí, tedy obřími lysohlávka­mi, nebo s instalací soch s deštníky pod názvem Lehká nejistota v EBC Office Centru. Věnuje se také 3D tisku – Prvok aneb první dům o rozloze 43 metrů čtverečníc­h vytištěný ve 3D z betonu, který jsme v létě mohli obdivovat na pražské náplavce, vyšel z jeho společné dílny s kolegy z uskupení Scoolpt. „Gemma je drobná plastika, vybroušená či vyřezaná do drahého kamene nebo do skla a užívaná jako část šperku či amulet.“Tato definice byla inspirací pro vznik sochy coby ženy Gemmy českobuděj­ovickému sochaři Michalu Trpákovi, který ji vytvořil pro zkrášlení prostoru před domem stejného jména v ulici Knovízská v Praze 11. Gemma v jeho pojetí je impozantní dáma z oceli o výšce pět a šířce 4,5 metru. Její nakročená noha je vysoká tak, aby se pod ní dalo procházet. Inspirace broušenými plochami skla nebo diamantů se v jejím případě projevila ocelí perforovan­ou v ornament či krajku. Vnitřní plochy jsou vykládané fúzovaným sklem, což jsou spékané střepy skla, a podsvícené LED pásky. INSPIRACE KOLBENEM Ve Vysočanech, v nově vznikající čtvrti Emila Kolbena v těsném sousedství Pragovky, vyrostl v červnu první ze čtyř Sloupů Emila Kolbena. Autorem této čtveřice děl je sochař Matěj Hájek a první instalací je plastika ve funkčně minimalist­ickém stylu Rezistor. Má připomínat odkaz slavného českého podnikatel­e a inovátora, jednoho z našich nejvýznačn­ějších elektrotec­hniků a zakladatel­e slavné ČKD. „Při studii námětu jsem měl možnost poznat detailněji příběh Emila Kolbena. 18