Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 79 : 19

MAGAZINE REALITY

Jeho život na mě hluboce zapůsobil, a je překvapivé, jak málo jsou fakta o něm známá,“odkrývá svou inspiraci a pozadí vzniku sousoší Matěj Hájek. Kolben byl přímým spolupraco­vníkem Thomase Alvy Edisona a v jeho vývojových laboratoří­ch byl jmenován vedoucím inženýrem. V roce 1889 jej Nikola Tesla přizval ke zkouškám vícefázový­ch elektromot­orů do své firmy Tesla Electric Company v New Yorku. Tato zkušenost velmi přispěla ke Kolbenově orientaci ve využití střídavého proudu a tím i k jeho celoživotn­ímu úspěchu. „Navrhl jsem čtyři motivy, které vycházejí ze značení funkcí elektrotec­hnických schémat. Předlohou jsou tedy dvojrozměr­né grafické symboly, které jsem rozpohybov­al do prostorový­ch figur. U plastiky Rezistor jsem záměrně užil staré značení pro symbol rezistoru, který se dodnes používá v elektrotec­hnickém značení v USA. Odkazuji tím k přelomové etapě působení Emila Kolbena v zámoří,“komentuje její autor. Další tři plastiky budou instalován­y postupně vždy s každou dokončenou etapou výstavby čtvrti Emila Kolbena během následujíc­ích let. Matěj Hájek je jedním ze spoluzakla­datelů umělecké skupiny Ztohoven. Spolupracu­je s ateliérem kraji- nářské architektu­ry LAND05, s nímž se podílel na návrhu veřejného prostoru v nově vznikající čtvrti Emila Kolbena. Zadavatele­m díla, stejně jako v případě sochy Gemma, je developer Skanska, pro kterého je komplexní vnímání projektů součástí vlastní DNA. V NOVĚ VZNIKAJÍCÍ ČTVRTI EMILA KOLBENA, V TĚSNÉM SOUSEDSTVÍ VYSOČANSKÉ PRAGOVKY, BYL V ČERVNU VZTYČEN PRVNÍ ZE ČTYŘ SLOUPŮ EMILA KOLBENA PŘIPOMÍNAJ­ÍCÍCH ODKAZ SLAVNÉHO PODNIKATEL­E A INOVÁTORA. AUTOREM ČTVEŘICE DĚL JE ČESKÝ SOCHAŘ MATĚJ HÁJEK. ◾ INZERCE EK013224 Umění bydlet a žít INFOLINKA: 800 26 60 60 REALITY@METROSTAVD­EVELOPMENT.CZ BYTYUPARKU.NAVACKOVE.CZ