Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 81 : 21

MAGAZINE REALITY

Až 31 % ciferný nárůst jejich obratu vůči loňsku. Bylo to způsobeno i tím, že se otevřely ještě před obchodními centry. Mírný nárůst obratu v retail parcích byl však vidět i v červnu a v červenci. To ukazuje, že v daných podmínkách fungují velmi dobře. Navíc skladba jejich nájemců je do jisté míry anticyklic­ká. To znamená, že v čase recese si umí najít nové zákazníky, kteří se stávají citlivější­mi na cenu zboží,“říká Katarína Brydone. zákazníků začalo dle průzkumu CBRE během karantény využívat e-shopy. Díky pozitivní zkušenosti v tom hodlají pokračovat i nadále. i pro další obchodníky, kteří nejsou přímo nájemci centra. Myslím, že situace kolem pandemie stabilizuj­e a zatraktivn­í mix nájemců retail parků, díky čemuž si tento koncept svou pozici na maloobchod­ním trhu ještě upevní,“dodává Michael Tauwinkl. OBSTOJÍ I V KRIZI PŘÍLEŽITOS­T PRO INVESTORY Pandemie koronaviru ukázala, že díky principům, na nichž jsou založeny, dokážou retail parky velmi dobře odolávat situaci, kdy je nutné omezit pohyb nebo sociální kontakt obyvatel. „Nájemci sdílejí pouze parkoviště, jinak má každá prodejna svůj samostatný vchod. Díky tomu mohou snadno regulovat počet lidí ve svých jednotkách. Obchody mají také samostatno­u vzduchotec­hniku, lze tedy snáze řešit všechna dodržování hygienický­ch opatření. Navíc retail parky obvykle nebývají místy, kde by se zákazníci sdružovali, trávili tu volný čas, ačkoliv i to je dnes jeden z trendů. Prozatím však zákazník oceňuje rychlý a účelný nákup u důvěryhodn­ých značek. Během pandemie navíc řada obchodů v retail parcích fungovala jako výdejna a sběrna e‑shopů. To je obecně dobrá cesta Nájemce oslovují retail parky zejména nižšími realizační­mi a provozními náklady v porovnání s velkými městskými obchodními centry, od čehož se odvíjí i výše nájemného. Začínají tak být zajímavé i pro nájemce, kteří dříve preferoval­i velká obchodní centra. Dnes to často už bývá tak, že své jednotky mají ve velkých nákupních centrech i v regionální­ch retail parcích. „Svůj koncept z velkých městských obchodních center přizpůsobi­ly lokalitám retail parků například značky dm drogerie markt či Intersport. Naopak opačným směrem míří kupříkladu Lidl nebo KiK,“říká Jan Kubíček. Atraktivit­u retailpark­ového konceptu pro nájemce potvrzuje i to, že na tuzemském trhu do nich vstupují nové značky. „V současnost­i evidujeme silný zájem rovněž ze strany investorů, kteří chtějí retail parky nakupovat. Považují je za velmi dobrý produkt se stabilním příjmem a dlouhodobé nájemní smlouvy, které bývají v retail parcích časté, jsou pro ně atraktivní,“uzavírá Katarína Brydone. ◾ INZERCE EK013226