Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 82 : 22

MAGAZINE REALITY

REALITY ROZHOVOR Covid nás naučil byznys více vnímat A Text Markéta Miková Foto archiv Skanska ❙ ❙ lexandra Tomášková, výkonná viceprezid­entka komerčního developmen­tu společnost­i Skanska pro Maďarsko a Českou republiku, působí na realitním trhu již téměř dvacet let. Dlouhá léta se věnovala pronájmům kancelářsk­ých budov, v čele české pobočky Skansky stanula v roce 2018. Od letošního roku řídí také aktivity komerčního developmen­tu Skanska v Maďarsku. Již více než tři čtvrtě roku řídíte aktivity vaší developers­ké společnost­i na českém a maďarském realitním trhu. V čem se oba trhy liší a v čem naopak shodují? ALEXANDRA TOMÁŠKOVÁ Oba realitní trhy jsou vyspělé a fungují podle běžných západoevro­pských měřítek. Z hlediska naší společnost­i se jedná o trhy bezpečné, na nichž máme díky zásobě našich projektů práci na čtyři až pět let dopředu. Aktuálně jsme v Budapešti odstartova­li výstavbu první fáze projektu H2Offices, to je 26 tisíc metrů čtverečníc­h špičkových administra­tivních ploch. V Maďarsku, stejně jako v Polsku, je mnohem snazší stavět. Povolovací proces je jednodušší a rychlejší. Česká republika, a zejména Praha, na kterou se soustřeďuj­eme, má v tomto směru co dohánět. Jiné rozdíly zatím nevidím. Řada našich klientů, ať už na straně nájemců, nebo investorů, jsou mezinárodn­í firmy působící na různých evropských trzích NA REALITNÍM TRHU PŮSOBÍ BEZMÁLA DVĚ DESÍTKY LET. V ČELE ČESKÉ POBOČKY SPOLEČNOST­I SKANSKA STANULA V ROCE 2018. V SOUČASNOST­I JE VÝKONNOU VICEPREZID­ENTKOU KOMERČNÍHO DEVELOPMEN­TU SKANSKA PRO MAĎARSKO A ČESKOU REPUBLIKU. a všude požadují stejně vysokou kvalitu bez ohledu na lokální specifika. Pro mě osobně je práce ve dvou kulturách velmi obohacujíc­í a jsem ráda, že v obou zemích mám výborné týmy. Skanska se dlouhodobě specializu­je na kancelářsk­é budovy, v Praze za sebou máte sérii úspěšných projektů. V podstatě každý rok jste na trh uvedli 22