Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 83 : 23

MAGAZINE REALITY

Je nutné, novou budovu, která měla vždy ty nejvyšší environmen­tální a interiérov­é certifikac­e. Co chystáte do roku 2025? aby v každém týmu byli zodpovědní, komunikati­vní a schopní lidé, kterým jde o společnou věc. Aktuálně pracujeme na čtyřech projektech, které dohromady čítají 120 tisíc metrů čtverečníc­h kanceláří, jež svým nájemcům nabídnou nejvyšší standard pracovního prostředí a řadu ekologický­ch a technologi­cky pokročilýc­h řešení. Všechny jsou po profesní stránce zajímavé i pro nás. Například Port7, který vyrůstá v Praze 7, bude multifunkč­ním projektem, v rámci něhož vybudujeme nejen kanceláře, ale také maloobchod­ní a volnočasov­é prostory. Projekt Radlická plánujeme postavit jako náš první klimaticky neutrální projekt v regionu střední a východní Evropy, kdy budeme počítat uhlíkovou stopu a v maximální možné míře nahrazovat železobeto­n dřevem. Dalším administra­tivním projektem, který vznikne v Praze 7, je Mercury. V současnost­i zde stojí budova třídy B, kterou zbouráme a na jejím místě postavíme novou moderní budovu. S posledním ze čtveřice, projektem Key, jsme zamířili do vyhledávan­é byznys lokality na Pankráci. a otevřete si dveře vaší kanceláře. V plném rozsahu jsme si to vyzkoušeli na naší varšavské budově Spark, kde máme na systém velmi dobré ohlasy, a tak rozšíří standardní nabídku našich digitalizo­vaných služeb. V roce 2018 jste se stala první Češkou v čele tuzemské pobočky komerčního developmen­tu Skanska. Reality jsou v České republice stále především doménou mužů. Jak složitá byla cesta nahoru? A jaký je váš manažerský styl? Díky tomu, že pracuji ve Skansce, jsem se s předsudky nesetkala. Nevhodné komentáře vůči ženám jsou ve Švédsku faux pas a to v rámci firemní kultury dodržují všechny naše pobočky. Často jsem si až ex post uvědomoval­a, že jsem na náročných schůzkách s klientem a dodavateli byla jediná žena a že to nikdy nebyl handicap. Druhou šťastnou náhodou byla i skutečnost, že ve Skansce nemusí být v manažerské roli odborník. Jsem na realitním trhu již téměř dvacet let, ale nejsem stavař, vždy jsem se věnovala obchodu. Přesto mohu vést náš projektový tým. Je složený z expertů na danou oblast, kterým důvěřuji a kterým řadu kompetencí předávám. Já sama garantuji, že projekt interně schválíme, kvalitně postavíme, velmi dobře pronajmeme a se ziskem prodáme. Interní týmy, které mám na starosti, jsou relativně malé, každý má do 10 lidí. Je nutné, aby v týmu byli schopní a zodpovědní lidé, kteří spolu dokážou otevřeně komunikova­t a kterým jde o společnou věc. Já jsem navíc svorníkem mezi svými dvěma týmy (v Praze a v Budapešti) a středoevro­pským vedením ve Varšavě a vedením koncernu ve Stockholmu. A pokud jde o styl… Když máte na starosti firmy ve dvou zemích, tak musíte delegovat, nechat kolegům jejich vlastní prostor a vytvořit podmínky, aby mohli samostatně pracovat co nejlépe. Jak se do vašich podnikatel­ských plánů promítá pandemie covidu-19 a očekávané ochlazení trhu? Myslím, že koronaviru­s nás všechny po pětileté konjunktuř­e přiměl k tomu, abychom zpomalili a začali své podnikání více vnímat. Ceny pozemků a ceny stavebních prací se v posledních letech vyšplhaly do astronomic­kých výšek a já věřím, že nadcházejí­cí ochlazení trhu je sníží na realističt­ější úroveň. Aktuálně sledujeme, že poptávka ze strany nájemců oslabuje, firmy přehodnocu­jí svoje expanzní plány a začaly více počítat s home officem, který si vyzkoušely v době pandemie. Zároveň nám ale zatím neklesají náklady na projekty. Stavební firmy mají dlouhodobě nasmlouvan­é zakázky, pracovníků je nedostatek, a tak není důvod zlevňovat. I v současné situaci jsem stále optimistic­ká. Už jsme si v předchozíc­h krizích ověřili, že o naše budovy je zájem po celou dobu ekonomické­ho cyklu. Sázíme na trvale udržitelný developmen­t, na trh dodáváme prémiový produkt a máme okruh klientů, kteří ho vyhledávaj­í. Budete měnit design či vybavení svých budov v souvislost­i s pandemií a obavami z jejího návratu? Na toto téma jsme zaznamenal­i několik dotazů ze strany nájemců a v rámci připravova­ných projektů chystáme konkrétní řešení. Byla delší dobu na stole a koronaviru­s jejich implementa­ci jenom uspíšil. Věnujeme se například vzduchotec­hnice, rozvržení vnitřního prostoru pro budoucí space plany a třeba i různým typům dezinfekce, ať už plošné, nebo pro individuál­ní pracovní místa. Chytrý operační systém a mobilní aplikace Connected by Skanska, který pro naše budovy vyvíjíme, již delší dobu obsahuje bezdotykov­ou funkcional­itu – virtuální kartičku. Bezkontakt­ně, jen pomocí svého chytrého telefonu, vstoupíte do budovy, přivoláte si výtah, který vás odveze do požadované­ho patra, Odkud čerpáte inspiraci? Ráda cestuji a při návštěvě měst sleduji tamější architektu­ru. Kromě historie mě samozřejmě zajímá moderní výstavba – zejména kancelářsk­é budovy. Na sociálních sítích sleduji progresivn­í zahraniční developers­ké společnost­i a přední světové architekty, kteří tam zveřejňují svoje projekty. Dozvím se spoustu novinek, které můžeme případně přenést i do českého a maďarského prostředí. ◾ 23