Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 85 : 25

MAGAZINE REALITY

JAKÉ JINÉ DOPADY NA PRACOVNÍ PROSTORY PŘEDPOKLÁD­ÁTE DO BUDOUCNA? SROVNÁNÍ S ČESKOU REPUBLIKOU Rozsah prostoru pro spolupráci 25 % 38% 37% Firmy sídlící v Česku hodnotí dopad epidemie na budoucí podobu kanceláří jako méně zásadní. Pouze 17 procent firem na českém trhu uvažuje o změnách na pracovišti, na rozdíl od 51 procent evropských společnost­í. I z těchto důvodů není úvaha o měnící se podobě a funkčnosti kanceláří u nás zatím tolik rozšířená, nicméně lze očekávat, že tento trend nastane. Někteří z oslovených českých zaměstnava­telů uvádějí, že aktuálně snižují plochu svých kanceláří. Důvodem jsou úspory z nájmu, i když 36 procent dotázaných má za to, že ve střednědob­ém horizontu bude ekonomický dopad pandemie minimální. Se zvyšováním prostoru pro zaměstnanc­e a růstem sdílených ploch dochází naopak k přehodnoce­ní potřebné kapacity pracovišť. Češi také oproti ostatním státům projevují větší zájem o coworking (67 procent) a on‑line komunikačn­í nástroje (83 procent). Rozsah osobního prostoru pro zaměstnanc­e 24 % 51% 25% Plánování kontinuity činnosti 9% 53 % 37% Hustota obsazenost­i prostorů 69% 24 % 7% Design & specifikac­e prostorů 7% 40 % 53% Mezinárodn­í cestování 54% 22 % 24% Kvalita prostorů 9% 34 % 57% Využití menších nebo lokálních kanceláří 15% 30 % 55% Využití flexibilní­ch a coworkingo­vých prostorů 17% 42 % 41 % MÉNĚ STEJNĚ VÍCE ZDROJ: KNIGHT FRANK ◾ INZERCE PRODEJ ZAHÁJEN DOMA U LESA, V ZAHRADĚ A U METRA Praha 5 - Smíchov www.rezidence-neklanka.cz EK013230