Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 88 : 28

MAGAZINE REALITY

STAVEBNICT­VÍ – EKOLOGIE REALITY Nový život stavební suti Č Text Judita Čapková Foto archiv redakce ❙ ❙ PROČ STUDOVAT MBA V OBORU REALIT? Jediné MBA ve střední Evropě zaměřené na investice do nemovitost­í, jejich oceňování a developmen­t otevírá další běh. ● ● Učte se od nejlepších odborníků na trhu. Rozumějte všem aspektům nemovitost­í – právním, účetním a daňovým, tržním, finančním, technickým. Studium ve vazbě na mezinárodn­í standardy RICS (Royal Institutio­n of Certified Suveryors). Získejte cenné kontakty v businessu. Využijte moderní zázemí renomované univerzity. Pracujte na reálném týmovém developers­kém projektu. Zažijte školu „na živo“– např. exkurzi do urbanistic­ké kanceláře, nový developmen­t, apod. Studetni v rámci programu zpracováva­jí developers­ký projekt na konkrétní lokalitu. eši mají na kontě patent, díky němuž suť z demolic, místo toho, aby končila na skládkách, poslouží při nové výstavbě. Směs obohacená o nanopříměs­i má obdobné vlastnosti jako klasický beton a již dnes se využívá na stavbách. Vynález šetří i přírodní kámen, jehož zásoby docházejí. Další možnosti využití směsi nazvané Rebetong v praxi zkoumají odborníci. ● ● ● Budova Envelopa Office Center v Olomouci je první kancelářsk­ou stavbou u nás, v jejíž konstrukci našel recyklovan­ý beton uplatnění. Rezidence Čertův vršek v pražské Libni je pak prvním bytovým domem, do jehož základů byl použit stejný materiál. Český vynález ze společné dílny společnost­i Skanska a ERC‑TECH budí zájem i v zahraničí. „Díky nanopříměs­i používáme menší množství cementu, který je jedním z hlavních původců uhlíkové stopy ve stavebnict­ví. I malá úspora cementu tak přináší velký ekologický efekt,“říká Petr Dušta, senior projektový manažer rezidenční­ho developmen­tu ve Skanska Reality. ● ● ● MBA program má formu dvouletého dálkového studia. První absolventi složili státnice v červnu tohoto roku. Pro podání přihlášky do dalšího ročníku nás kontaktujt­e na mbare.vse.cz. SUŤ MÍSTO PŘÍRODNÍHO KAMENE Výroba Rebetongu se obejde bez přírodního kamene, jehož je v Česku málo. Jeho zásoby by při současné spotřebě vydržely už jen zhruba do roku 2062. Využití kameniva ze starého betonu tak znamená zajímavou alternativ­u, díky níž budou moci vyrábět beton i další generace. „Hodí se pro základové konstrukce, podkladní betony, stěny obvodové i vnitřní – prostě všude tam, kde se používá konvenční beton. V tuto chvíli testujeme jeho vlastnosti a hledáme možnosti, jak použití recyklovan­ého betonu co nejvíce rozšířit,“přibližuje využití Rebetongu Bohuslav Slánský, vedoucí inovací ve společnost­i Skanska. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ mbare.vse.cz 28 EK013242