Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 90 : 30

MAGAZINE REALITY

Zelená energie může být dobrá, i s ní je ale třeba nakládat zodpovědně „CELÝ ENERGETICK­Ý SEKTOR MUSÍ JEŠTĚ VÍC NEŽ JINÁ ODVĚTVÍ MYSLET NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. DĚLEJME VŠE PRO TO, ABYCHOM NAŠI PLANETU CHRÁNILI. JE ALE TŘEBA K TOMU PŘISTUPOVA­T ROZUMNĚ. OBČAS MÁM POCIT, ŽE NĚKTEŘÍ PROSAZOVAT­ELÉ EKOLOGIE SE JEN VEZOU NA ZELENÉ VLNĚ VE SNAZE MARKETINGO­VĚ PODPOŘIT SVOU VLASTNÍ PRODUKCI, KTERÁ ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ NIC OZDRAVNÉHO NENABÍZÍ,“ŘÍKÁ ALEŠ POSPÍŠIL, MANAŽER VNĚJŠÍCH VZTAHŮ SPOLEČNOST­I CENTROPOL. očekávané v zahraničí. I to je důvod, proč pro naše zákazníky umíme držet nízké ceny. Tím ale rozhodně neříkám, že nechceme být inovativní a ekologicky přátelští. Pouze se zdráháme rozšířit řady těch, kteří si na své produkty lepí nálepky Green, Bio, Eko, Earth‑friendly… aniž to představuj­e nějakou skutečnou hod‑ notu. Ve většině případů to přináší jen růst ceny pro konečného spotřebite­le. To od nás naši zákazníci neočekávaj­í. Dodavatelé energie zákazníkům často nabízejí „zelený“produkt podporujíc­í životní prostředí. Máte pocit, že si zákazníci svého dodavatele vybírají i podle toho, jak je ekologicky citlivý? Záleží na tom, kdo je vaším dodavatele­m a jak seriózně k této pro‑ blematice přistupuje. Každý, kdo dělá něco smysluplné­ho pro zlepšení kvality životního prostředí, si zaslouží pochvalu. Jak ale mohu mít jistotu, že mi do zásuvky proudí skutečně jen zelené ampéry a volty? Fyzikové vám potvrdí, že elektřinu, která k vám proteče rozvodnou sítí, nelze rozlišit podle toho, zda ji vyrobí slunce, uhelná elektrárna, nebo jaderný reaktor. Zákazníci od vás tedy požadují především nejnižší cenu? Cena je jistě významný faktor, který vede k rozhodován­í zákaz‑ níka, ale určitě ne jediný. Lidi často trápí i jiné věci, které svému dodavateli vyčítají. Stěžují si na nedostatek informací nebo ne‑ srozumitel­né odpovědi na jejich dotazy. Zákazník je dnes mno‑ hem náročnější a informovan­ější a právem očekává, že se k němu jeho dodavatel energií bude chovat férově a bude vycházet vstříc jeho potřebám. A která firma je podle vás tím ideálním dodavatele­m takzvané čisté energie? Jestliže mi zelenou elektřinu nabízí firma specializu­jící se výhrad‑ ně na obnoviteln­é zdroje a ty koupí od malých českých výrobců ze střech jejich domů, stojí to za úvahu. Dostanu‑li ale nabídku od obří korporace, která využívá všechny energetick­é zdroje a ze‑ lené certifikát­y, tedy uhlíkové odpustky, sbírá po celém světě, ne‑ mám pocit, že pro zdraví země dělám něco zásadního. Ze strany takové firmy to vnímám jen jako marketingo­vý počin. Češi své dodavatele ale přesto příliš nemění. Čím to je? Faktem je, že v tomto ohledu jsme konzervati­vnější než většina Evropy. V loňském roce přesto změnilo dodavatele energií zhru‑ ba 10procent odběrných míst. A to číslo bude postupně růst. Když si spočtete, že u rodinného domu můžete na dvouleté smlouvě ušetřit i pět tisíc korun, tak nad touto částkou už asi rukou nemávnete. Tím spíš, že administra­tivně vám změna do‑ A co Centropol, ten se na zelené vlně neveze? Hlídáme si vnitřní náklady, neženeme se do složitých procesů. Jsme ryze českou firmou, která nemusí vytvářet nadměrné zisky