Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 91 : 31

MAGAZINE REALITY

advertoria­l EK013232/1-2 JAK ČEŠI MĚNÍ DODAVATELE ENERGIÍ POČET ZMĚN DODAVATELE ENERGIÍ V POSLEDNÍCH LETECH 600 000 570 511 500 000 473 128 450 697 400 000 361 941 300 000 263 425 277 756 249 181 200 000 214 428 177 762 100 000 84 392 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ELEKTŘINA PLYN ZDROJ: OTE Aleš Pospíšil, manažer vnějších vztahů společnost­i Centropol davatele zabere jen kolem 20 minut. Následně si dodavatelé vše ostatní vyřídí mezi sebou. „Samozvaní aukcionáři“, to je zajímavý termín. Máte jimi na mysli telefonist­y, s nimiž vysoutěžít­e tu zaručeně nejlevnějš­í elektřinu? Toto považujeme za velký problém. O to větší, že se tito zprostředk­o‑ vatelé zaměřují především na seniory, které snáze vlákají do pasti. Princip celé aukce spočívá v tom, že zprostředk­ovatel vytvoří skupi‑ nu domácností nebo firem, o které pak jednotliví dodavatelé energií soutěží výhodnější cenou. Když ale těmto zprostředk­ovatelům od‑ souhlasíte přihlášku do energetick­é aukce, v horším případě jim ješ‑ tě „darujete“exkluzivit­u, máte problém. Aukcionáře nezajímá, jestli vám skutečně bude schopen nabídnout tu nejvýhodně­jší cenu. Zají‑ má ho především výše provize, kterou dostane od dodavatele ener‑ gií. Často se stává, že je dopředu domluven pouze s jediným tako‑ výmto dodavatele­m, takže ani k žádné aukci nedojde. Kolik lidí by muselo změnit dodavatele, abychom si vylepšili nelichotiv­é postavení v rámci EU, kde platíme za energie skoro nejvyšší účty? Čím více zákazníků se rozhodne změnit dodavatele díky nižším ce‑ nám, tím více budou dodavatelé nuceni nižší ceny nabízet. Zkuste si nechat vytvořit kalkulaci třeba u nás v Centropolu. Může se také stát, že až pošleme vašemu stávajícím­u dodavateli žádost o ukonče‑ ní smlouvy, možná vám nabídne lepší cenu a vy mu dáte druhou šanci. A když ne, tak vás s radostí přivítáme mezi naše zákazníky. Není neochota zákazníků přecházet ke konkurenci spojena i s tím, že znají někoho, kdo dodavatele změnil a nebyl se změnou spokojen? To je ale přece jasný podvod, ne? Mnozí zákazníci tradičních dodavatelů si spíše ještě neuvědomu‑ jí, že proces změny je jednoduchý a standardiz­ovaný a nedochází při něm k výměně elektroměr­u, plynoměru či k jiným technic‑ kým komplikací­m. Pokud si zákazník svého nového dodavatele vybere sám, osloví jej prostředni­ctvím internetov­ých stránek nebo navštíví kamennou pobočku, nechá si vytvořit kalkulaci a vše vysvětlit, nemusí se změny obávat. Obava je ale určitě na‑ místě, pokud se svěříte do rukou samozvanýc­h aukcionářů. Rozhodně se jedná o nemorální jednání, které možná obhájíte před trestním soudem, určitě ale ne před zákazníkem. Je smutné slyšet od zákazníka, že podepsal smlouvu s aukční společnost­í, a když ji chce zrušit, nemůže, protože by musel zaplatit tučnou pokutu. Nechceme energetick­ý trh, kde se do nekonečna diskutují pokuty a roste počet nespokojen­ých spotřebite­lů. Usilujme o trh, na němž se firmy předhánějí, která má nejlepší servis, skvělé ceny a nejvíce spokojenýc­h zákazníků. To je nyní naše jasná priorita!