Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 92 : 32

MAGAZINE REALITY

REALITY LOGISTIKA – STAVITELST­VÍ Když čas jsou peníze… Text Jana Hrabětová Foto archiv redakce a Shuttersto­ck ❙ ❙ L po skladových a logistický­ch prostorách a zároveň stoupá tlak spotřebite­lů na včasné doručování jejich internetov­ých objednávek. RYCHLOST SE CENÍ Být u zákazníka rychle – to znamená jeho spokojenos­t a další objednávky. A právě v tom je v Česku kámen úrazu. Neustálé uzavírky a z nich vyplývajíc­í kolony, zdržení, nutnost zvýšené opatrnosti při řízení kvůli výtlukům a trhlinám na silnicích zná na tuzemských vozovkách každý – nejen řidiči kamionů, putujících do logistický­ch, skladových či výrobních areálů a od nich směrem k zákazníkům. Nemluvě o zvýšených ekonomický­ch nákladech, souvisejíc­ích s vyšším opotřebení­m kamionů či jejich stálými opravami. Tyto problémy by v budoucnu mohla do značné míry řešit unikátní mikrovlnná technologi­e FUTTEC pro preventivn­í opravy asfaltovýc­h vozovek. ogistické areály se rozvíjejí, rychlost dopravy k zákazníkům ale mnohdy drhne. Jak zamezit nekonečným uzavírkám kvůli opravám silnic? Podle analýz realitních expertů se v kontinentá­lní Evropě výnosy z prémiových průmyslový­ch nemovitost­í, včetně těch logistický­ch, vůbec poprvé v historii vyrovnaly s prémiovými obchodními centry. Vlivem pandemie totiž strmě roste e‑commerce, a to i v České republice. Spolu s tím roste poptávka 32