Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 93 : 33

MAGAZINE REALITY

20 minut OD ULIC AŽ PO DÁLNICI technologi­i FUtteC (FUture teChnology) v roce 2011 vyvinula a dále rozvíjí stejnojmen­ná česká společnost ve spolupráci s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR a VUT v Brně. Vloni za ni získala ocenění Vizionáři v soutěži sdružení CzechInno. Navíc se jí z Evropské komise v rámci programu eU Horizon 2020 podařilo získat dotaci ve výši 1,8 milionu eur, díky níž může technologi­i dále zdokonalov­at a uvádět ji v širším měřítku na český i zahraniční trh. Už nyní ji firma FUTTEC využila pro opravy velmi různorodýc­h asfaltovýc­h vozovek: dálnice D2 u slovenskýc­h hranic a D1 u Mirošovic, ulic v Praze, Brně či Kopřivnici a také místních komunikací v Kutné Hoře. zabere zařízení FT4 oprava jednoho výtluku. ší rolba, do hloubky ohřeje na teplotu umožňující homogenní spojení oddělených ploch, tedy okraje výtluku či trhliny s doplňovano­u asfaltovou směsí. Nevznikají tak žádné spáry, které v souvislost­i se změnami teplot vlivem počasí u tradičních metod poměrně brzy vedou k obnovení výtluku. Výsledkem tedy je vysoká pevnost a dlouhá životnost opraveného místa. Díky principu mikrovlnné­ho ohřevu asfaltové vrstvy může být oprava realizován­a celoročně, tedy i v zimě – bez závislosti na obalovnách asfaltu, u nichž jsou typické sezonní odstávky dodávek teplé balené směsi. Technologi­i FUTTEC nevadí ani suchý mráz. Existuje snad jen jediné omezení: nelze ji aplikovat při silném dešti, kdy po vozovce trvale stéká vrstva vody. Další významnou výhodou jsou nízké nároky na strojní vybavení, dopravu materiálu i lidské zdroje: opravu lze zajistit pomocí jednoho vozidla a dvoučlenné posádky. Ta si s sebou veze vše potřebné, což umožňuje provádět opravy rychle a efektivně. U stávajícíc­h technologi­í je nutné kromě strojního vybavení zajistit i dopravu teplé balené směsi z obalovny, což s sebou nese další náklady, a vyřešit organizačn­í komplikace při zajišťován­í návaznosti jednotlivý­ch fází (frézování, pokládky směsi, ošetření vzniklé spáry). U technologi­e FUTTEC přitom průměrná doba práce na jednom výtluku či trhlině zabere od příjezdu na místo až po ukončení opravy zhruba hodinu. RYCHLÉ A TRVALÉ Čím se technologi­e FUTTEC liší od dosud běžně používanýc­h oprav? Tím, že je založena na unikátním mikrovlnné­m hloubkovém ohřevu opravované­ho místa bez degradace asfaltové směsi. Asfaltová vrstva se při opravě pomocí speciálníh­o zařízení FT3, které na první pohled vypadá jako men- ➤ advertoria­l Na projektu KAY River Lofts zavlála glajcha K arlínská rezidence KAY River Lofts, za jejíž realizací stojí trojice zkušených developerů Karlín Group, Horizon Holding a Ungelt Group, pokročila na cestě ke svému dokončení. Na znamení završení hrubé stavby vztyčili počátkem září stavaři společnost­i METROSTAV Divize 3 na střeše osmipodlaž­ního bytového domu slavnostní glajchu. Rezidenční projekt KAY River Lofts, jehož dokončení je plánováno na polovinu roku 2021, nabízí 55 prémiových bytů a penthousů mnoha velikostní­ch kategorií. Jejich atraktivit­a je umocněna lokalitou pyšnící se velmi dobrou občanskou vybavenost­í i dopravní dostupnost­í, sousedství­m Vltavy i působivým výhledem na řeku či panoráma Prahy. EK013255