ODS je žádaná koaliční nevěsta. Náruč liberálům ale neotvírá

Hospodářské noviny - - Události - Jan Štětka jan.stetka@economia.cz

Tříleté období očisty a mo‑ cenského půstu skončilo, ke slovu se opět sebevědo‑ mě hlásí Občanská demo‑ kratická strana. Bez kmotrů, vel‑ rybářů, kolibříků a také bez širšího názorového rozkročení. Zato s ne‑ bývale vysokým koaličním poten‑ ciálem, chutí stát se znovu vlajko‑ vou lodí pravice a být v příští vládě.

„Buď to bude vláda, kde můžeme prosazovat podstatné věci z naše‑ ho programu, jako je zlepšení pod‑ mínek pro podnikání, kvalitnější vzdělávání, boj s byrokracií či sní‑ žení daní a zjednodušení daňového systému, nebo být ve vládě nemu‑ síme,“tlumí předseda ODS Petr Fi‑ ala dojem, že by čerstvě vzkříšené straně šlo jen o moc. Jedním de‑ chem však láká voliče, aby učinili ODS co nejsilnější. „Jsme dnes je‑ diná pravicová strana, která jistě bude v parlamentu, u jiných pravi‑ cových ani středových stran voliči takovou záruku nemají. Hlas pro nás je hlasem jak proti Andreji Ba‑ bišovi, tak proti levici,“zdůrazňuje.

Ještě nedávno by přitom Fialo‑ va slova zněla směšně. Zdálo se, že pravici ovládne TOP 09, Svobodní, očekávání vzbudilo také založení Realistů Petra Robejška.

I díky slabosti této konkurence však dnes má nejvyšší preference na pravici právě ODS. Odlepila se od osmiprocentního dna a teď má zhruba deset procent.

Faktor Václav Klaus mladší

Lidé kolem předsedy Fialy připou‑ štějí, že vysoké ambice strany jsou dílem hlavně strmého nástupu Václava Klause mladšího. Experta na školství s radikálně euroskeptic‑ kými názory přivedl do ODS sám Fi‑ ala, a už se stal trojkou pražské kan‑ didátky pro říjnové sněmovní volby.

Když Andrej Babiš před časem nadhodil, že ODS by pro ANO byla vhodnějším vládním partnerem než ČSSD, zareagoval Klaus mladší vstřícně. „Budeme si muset zvolit, jestli chceme ještě setrvávat dvacet let v opozici, nebo se někdy pokusí‑ me vládnout,“vyzval trochu netrpě‑ livě na serveru Seznam.cz.

Fiala ovšem trvá na tom, že uvnitř ODS tlaky na povolební společné vládnutí s Babišem ne‑ cítí. „Členská základna věří tomu, že já a vedení kolem mě neudělá‑ me žádný politický krok jen pro‑ to, abychom získali nějaké funkce nebo pozice,“ujišťuje Fiala.

Návrat reformistů se nekoná

Je fakt, že neokoukanému a týmo‑ vě pracujícímu profesorovi poli‑ tologie se povedlo někdejší trans‑ formační velrybu přetavit v akční štiku. Fiala změnil stranické me‑ chanismy, dal do pořádku hospo‑ daření (ODS má dnes přebytkový rozpočet), stabilizoval čtrnáctiti‑ sícovou členskou základnu, zrušil problémové organizace a zbavil se vlivu kontroverzních osob. Do dří‑ ve personálně „zabetonované“par‑ taje se vrátil politický život.

„Dnes v ODS, a za to ručím, roz‑ hodují zvolené orgány a rozhoduje se politicky. Nikdo jiný na to nemá vliv,“dušuje se.

Na druhou stranu, reformně libe‑ rální pravičáky se Fialovi přilákat zpátky do strany zatím nepovedlo. „Klaus mladší je jistě posilou smě‑ rem k voličům‑euroskeptikům, ale naopak může být překážkou pro to, aby ODS volili její bývalí voliči z řad TOP 09 nebo ANO,“upozorňuje po‑ litolog Ladislav Mrklas z Vysoké školy CEVRO Institut. Chce‑li si ODS polepšit celostátně, musí po‑ dle něj významně posílit především v Praze, která je však dosud spíše baštou TOP 09.

Názorové rozkročení ve stylu dávných představ Josefa Zieleniece však ODS neplánuje. I proto strana zůstává jen jednou z mnoha men‑ ších. Naopak se čeká, že ostře vy‑ hraněný Klaus mladší bude na příš‑ tím volebním sněmu ODS v lednu 2018 kandidovat na místopředsedu a časem i na předsedu. „Tandem Fi‑ ala–klaus by fungoval hladce, oba politici se navzájem respektují,“říká zdroj z centrály strany.

Vysoký koaliční potenciál

Sebevědomí ODS pramení i z loň‑ ského úspěchu strany v krajských

Po krajských volbách 2016 vstoupila ODS do 10 z celkem 13 krajských vlád. Koaličně spolupracuje mimo jiné 7x s ANO, 5x s ČSSD, 5x s KDU‑ČSL a 5x se Starosty a nezávislými (STAN). Nyní jedná s ANO, KDU‑ČSL a Jihočechy 2012 o koalici v Jihočeském kraji.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.