Exšéf CIA míří do čela americké diplomacie

Hospodářské noviny - - Události - Daniel Anýž daniel.anyz@economia.cz

Sedmadvacátým vysoce po‑ staveným členem admini‑ strativy Donalda Trumpa, který skončil ve funkci, se stal ministr zahraničí Rex Tiller‑ son. Trump ho v úterý odvolal pouze den poté, co Tillerson řekl, že za chemickým útokem na ruské‑ ho exšpiona a jeho dceru ve Velké Británii stojí Rusko.

Trump s Tillersonem měli dlou‑ hodobé spory, o ministrově od‑ chodu se začalo spekulovat už loni v létě. Z amerického ministerstva zahraničí i kvůli tomu odešly desít‑ ky diplomatů.

Neshody mezi prezidentem a jeho šéfem diplomacie vyvr‑ cholily nejspíš minulý týden, kdy Trump bez konzultace se svým tý‑ mem oznámil schůzku se severoko‑ rejským vůdcem Kim Čong‑unem. Ještě vloni v říjnu Trump Tillerso‑ na na Twitteru napomenul, že sna‑ ha o diplomacii se Severní Koreou je ztrátou času.

Novým ministrem zahraničí se stane dosavadní šéf Ústřední zpra‑ vodajské služby (CIA) Mike Pom‑ peo, který – na rozdíl od Tillerso‑ na – patří k nejužšímu kruhu pre‑ zidenta Trumpa.

Pompeo vystudoval vojenskou akademii ve West Pointu, na konci studené války sloužil jako tankis‑ ta na americké základně v západ‑ ním Německu. Po návratu do USA vystudoval Harvard Law School a pracoval jako právník. Ve volbách 2010 se dostal jako zástupce hnutí Tea Party do Sněmovny reprezen‑ tantů za stát Kansas.

Upozornil na sebe mimo jiné projevem před čtyřmi lety, kdy řekl, že muslimové a muslimští vůdci, kteří neodsoudí teroristic‑ ké útoky, se stávají spolupachate‑ li. Pompeo také ostře vystupoval proti tehdejší ministryni zahraničí Hillary Clintonové, což byl jeden z důvodu, proč si ho Trump násled‑ ně vybral za šéfa CIA.

S Trumpem se Pompeo shodne na jednom velkém tématu, v němž má americký prezident brzo udělat zásadní rozhodnutí. Už jako kon‑ gresman byl Pompeo velkým kriti‑ kem jaderné dohody uzavřené s Írá‑ nem. Požádal o íránské vízum s tím, že se chce osobně ujistit o dodržo‑ vání dohody; Teherán loni v červnu jeho žádost odmítl.

Trump má ke konci května ozná‑ mit, zda jadernou dohodu s Írá‑ nem vypoví. Rex Tillerson byl pro‑ ti tomu, nástup Pompea na jeho místo by mohl signalizovat, že se prosadí spíše názor exšéfa CIA.

Prezident zároveň do čela CIA jmenoval první ženu, dosavadní Pompeovu zástupkyni Ginu Haspe‑ lovou. Ve funkci ji ještě musí schvá‑ lit Senát, stejně jako Pompea.

Jednašedesátiletá Haspelová je dlouholetou pracovnicí CIA, o níž je známo pouze to, že v po‑ sledních letech pracovala v pro‑ gramu tajných věznic agentury a že se podílela na dalších tajných globálních operacích CIA, za které dostala vyznamenání za boj proti terorismu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.