PLYŠOVÝ ČESKÝ LEV UŽ ZAPOMNĚL, JAK UDĚLAT OPRAVDU DOBRÝ FILM

Hospodářské noviny - - Názory - Petr Fischer

Tuzemský filmový průmysl předával své výroční ceny a – bylo veselo. Trochu té politiky, která samozřejmě letí filmem od jeho vzniku, najed‑ nou rozhodilo nejen mluvčího pre‑ zidenta, ale i spoustu dalších lidí, kteří tvrdili, že do filmu politika nepatří. A přitom film je, jak víme nejenom od Waltera Benjamina, ta největší politika, neboť v sobě pěkně shromažďuje všechny dů‑ ležité znaky globálního kapitalis‑ mu. Včetně jeho důrazu na hvězdy, jež dnes z filmu volně přecházejí do politiky a jinam, o čemž svěd‑ čí nejen hvězdné manýry hlavy českého státu a lidí kolem ní, ale i dalších státníků a víceméně vý‑ znamných osob celého světa. Což neopakovatelně dokládá probíha‑ jící reality show Donalda Trumpa, která se za peníze amerických da‑ ňových poplatníků momentálně vysílá z Bílého domu.

Politiku, zdá se, lze ale hledat i ve výběru oceňovaných filmů. Loni jsem s podobným odkazem na Benjamina (opakování matka moudrosti) psal o tom, že „filmo‑ ví akademici“(těm skutečným se omlouvám) dávají přednost bartoškovským „bijákům“, tedy po‑ tenciálním návštěvnickým žánro‑ vým trhákům, neboť titěrné, zkou‑ mavé „malé“filmy snad ani nepatří do kinematografie. Nevracejí nejen peníze, ale ani pozornost, kterou si hvězdný filmový svět kdekoliv na světě zasluhuje. Letošní ročník Českých lvů jako by naznačoval, že akademici šli do sebe a jeden ta‑ kový „malý film“přece jen ocenili. Bylo by to krásné, ale zdání někdy svůdně klame…

Česká kinematografie ve skuteč‑ nosti žádné bijáky neprodukuje, vel‑ kofilmy se českému prostředí vyhý‑ bají, a to dokonce i tehdy, když se o něco podobného někdo v Česku snaží. Akumulátor I. byl takovým marným pokusem, jakkoliv jde na‑ konec o nejlepší (protože nějak hle‑ dající a zkoušející) film Jana Svěrá‑ ka; marným pokusem je Masaryk nebo čerstvě Milada. Velkofilmy vzhledem k tradici, prostředí a ome‑ zenému množství peněz v Česku ne‑ vyrostou, ale když se k nim některý i svou reklamou blíží (Masaryk), má vyhráno. Letošní ročník Českých lvů byl běžným ročníkem v tom, že vyhrál tradiční český malý film, který je „velkým bijákem“něčím ji‑ ným. Hlubokým lidským příběhem (HLP), který je často v médiích se‑ beironicky karikován a shazován, který je však nadále hlavní story české kinematografie po roce 1989. HLP je o to silnější, když jsou lidé, o které jde, poněkud vyšinutí, od‑ sunutí, přehlížení nebo zkrátka jen „nějak jiní“. Film, který by to celé otočil a zachytil třeba prostředí vel‑ kého byznysu jako vyloučení či vy‑ šinutí svého druhu, zatím u nás na‑ točen nebyl. Mnoho takto potřebně otočených filmů chybí…

Vítězný snímek jubilejních 25. Českých lvů Bába z ledu je ne‑ jen HLP, takže hlavní postava či postavy mohou snadno dojmout a vtáhnout do děje, ale je typickým českým filmem i v jiném smyslu. Je bezproblémový – jakkoliv to vzhle‑ dem k odvinutým dramatům a to‑ lika událostem i v takové Bábě Boh‑ dana Slámy zní divně, ba skandálně. A přece je tomu tak. Slovem „bez‑ problémový“se tu myslí jistá uza‑ vřenost, „hotovost“věcí. Bába z ledu nese od počátku jasné poselství lidskosti, víme, kde je svět upadlý (aseptické prostředí moderních lidí) a kde naopak svět lidsky kvete (otu‑ žilecký neupravený svět hlavního hrdiny, do něhož svobodně vpluje i hlavní hrdinka), což se vývojem po‑ tvrdí a jen pro forma posílí drobným „konfliktíkem“. Film zhasne – a jde se s hotovým poselstvím v kapse pěkně radostně domů.

Nechci karikovat úsilí tolika lidí, kteří na Bábě v ledu pracovali; ostatně nejde o Bábu, nýbrž o celý český film. Ten se tak rád koupe v bezproblémových HLP, a to i teh‑ dy, když se svět kolem pere sám se sebou a otřásá v základech. I Ha‑ nekeho Happy End je přece malý film o velkých věcech, a i když to není nejsilnější autorovo dílo, čes‑ kou Bábu převyšuje o desítky me‑ trů, a to „jenom“proto, že nechá‑ vá rozpor v divákovi. Že nás nutí rozervat si břicho úzkostí a kon‑ fliktem, abychom si pak vážili více sami sebe i filmu, který nás k této práci donutil.

Český lev po čtvrtstoletí celý jak‑ si „zplyšovatěl“, je načase, aby se z něj opět stalo zvíře a začal řvát!

Autor je šéfredaktor ČRO – Vltava

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.