ABB oslaví na veletrhu Amper 150 let inovací v České republice

Hospodářské noviny - - Reality -

Expozice ABB představí své produkty, řešení a služby z oblastí Smart Home, Smart Buildings, Smart Industry a Smart City.

na prestižních zakázkách, jako je například unikátní plošina Goliat v Barentsově moři.

Operační centrum ABB v Os‑ travě se zabývá především vý‑ společnosti Polovodiče, a.s., její výrobu polovodičových součás‑ tek. Díky následným rozsáhlým investicím ji přeměňuje v moder‑ ní výrobu světových parametrů, podpořenou technickým rozvojem v oblasti výkonových polovodičů. Pražský závod je velmi úspěšný díky novým patentům. Například mezi lety 2012–2013 byly přihláše‑ ny hned čtyři patenty.

2012 – VESTEC V roce 2012 otevírá ABB nový showroom evropského Aplikační‑ ho centra pro robotizované sva‑ řování a dělení ve Vestci u Prahy, zaměřený na aplikovaný vývoj, výrobu a testování buněk a na klíč sestavených systémů.

Toto centrum dodává do ce‑ lého světa také koncept buněk Flexarc®, což je nejefektivnější ře‑ šení v oblasti svařování. Jen v roce 2017 centrum realizovalo přibližně 40 svařovacích projektů s více než 80 svařovacími buňkami v Čes‑ ké republice a Evropě, například pro společnosti Daimler, KWD Automotive, DAF Trucks, Volvo, Gestamp, Benteler, Taweco, Wan‑ zl, Klein Automotive, ale i mno‑ ho dalších a menších zákazníků. Za zmínku stojí také plně auto‑ matizovaná linka sestavená z de‑ víti svařovacích pracovišť a pěti Flexarc buněk, které obsahují dvacet svařovacích robotů a šest robotů pro manipulaci se svařenci mezi jednotlivými pracovišti. Ro‑ boti mají na starosti také svařová‑ ní náprav nákladních automobilů v belgické továrně DAF Trucks.

2015 – TRUTNOV V roce 2015 zahajuje v Trutnově provoz nový závod na výrobu au‑ tomatizačních systémů pro roz‑ vodny, současně s jeho otevřením ABB posiluje i místní inženýrské

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.