Z ÚČETNÍ UZÁVĚRKY ČSSD ZA ROK 2017

Hospodářské noviny - - Události -

■ Největší příjmy měla ČSSD od státu, a to 105,5 milionu korun na činnost a za získané mandáty.

■ Dalších 36,8 milionu korun stát poslal na úhradu volebních nákladů.

■ Naopak na podzimní volby do Poslanecké sněmovny stra‑ na vynaložila přes 85 milionů korun.

■ Tržby z nájemného předsta‑ vují částku přes 17,5 milionu korun.

■ ČSSD vybrala za tento rok členské příspěvky ve výši přes 16 milionů korun.

■ Strana obdržela dary ve výši 4,7 milionu korun.

■ Sama ČSSD poskytla dary ve výši 3,3 milionu korun, a to zejména neziskovým organi‑ zacím.

■ Průměrný počet zaměstnan‑ ců byl zhruba 115.

■ V účetní zprávě je také zmínka o úvěru od Fio banky z roku 2016 ve výši 338 milionů korun s tím, že v roce 2017 nebyl úvěr čerpán.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.