Hospodaření Prahy skončilo s přebytkem

Hospodářské noviny - - Události -

Hospodaření Prahy skončilo k letošnímu 30. září přebytkem zhruba sedm miliard korun, což je o 1,3 miliardy korun meziroč‑ ně méně. Výsledek ovlivnily vyšší příjmy a nižší výdaje. Vyplývá to z materiálu, kte‑ rý schválili pražští radní. Příjmy hlavního města byly k 30. září zhruba 66,5 miliardy korun. To je o více než osm miliard me‑ ziročně víc. Z celkových příjmů tvořily téměř 45 miliard daňové příjmy. Výdaje se dosud vyšplhaly asi na 59,4 miliardy.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.