INOVACE S PODPOROU STÁTU: ZNOVU A LÉPE

Hospodářské noviny - - Názory - Julie Hrstková

Daňová podpora vědy a výzkumu měla – asi ne úplně překvapivě – podpořit vědu a výzkum a inovace ve společnostech, které by tak mohly lépe konkurovat těm zahraničním. Pro mnoho firem se ovšem využívání této podpory stalo noční můrou.

A to kvůli pojetí ministerstva financí, respektive jeho prováděcích vyhlášek, které průběžně stanovovaly, co je a není inovace. Anikdytonebylobezproblémů. Například v prováděcím pokynu resort financí dlouho trval na tom, že inovace s sebou musí přinášet „ocenitelný prvek novosti“a že musí vyjasnit „technickou nejistotu“. Co tím ovšem míní, už resort neupřesnil a až v roce 2015 Nejvyšší správní soud potvrdil, že se tyto neurčité pojmy musí definovat. Tedy že berňák musí vyjasnit, co pod těmito názvy vlastně myslí, a teprve pak případně rozdávat pokuty a doměřovat daně za údajně neoprávněné využití této podpory. Deset let – v letech 2005 až 2015 – to bylo čistě na libovůli finančních úřadů a o inovaci často rozhodoval berní úředník bez potřebných zkušeností a vzdělání.

Odroku2016protoberňákzměniltaktiku a začal firmy popotahovat za nedodržení formálních požadavků, aby se k těm technickým, kde by musel něco upřesňovat, dostal co nejpozději, respektive vůbec. Nejčastěji šlo o požadavek závazného detailního projektu inovací, který dodnes musí být zpracovaný ještě před tím, než se firma do nějaké inovace vůbec pouští.

Výsledkemtohotopřístupubylynekonečné spory mezi podnikateli a finančními úřady, protože inovace často, nebo spíš nikdy, nefungují a neprobíhají tak, jak si je člověk předem nalajnuje a nakreslí do harmonogramu. Jenže když vše probíhalo jinak, potom berňák za- čal trvat na doplacení daně v plné výši. Navíc často za věci, které s výzkumem a inovacemi vůbec nesouvisely.

Těžko se pak divit, že chuť firem využívat daňovou podporu při inovacích klesla k bodu mrazu. Podle firem za poklesem zájmu stojí právě přístup berňáku a nejasné podmínky podpory.

Podle komentáře ministryně financí Aleny Schillerové z března letošního roku by se však bylo dobré zamyslet, zda „jsou odpočty skutečně vhodným nástrojem podpory“, když je skoro nikdo nepoužívá. A že podporu nejvíc využívají velké firmy, které mají dost peněz na poradce a právníky, a k těm malým, které by ji potřebovaly podstatně víc, se nedostane.

Firmy všech velikostí samozřejmě o podporu výzkumu a inovací stojí, jenže je také pochopitelné, že by rády takovou podporu, za kterou by automaticky nenásledoval trest ve formě daňového doplatku a penále. Jak by to mělo vypadat, naznačila pracovní skupina složená ze zástupců podnikatelských svazů aasociací, ministerstvafinancíagenerálního finančního ředitelství letos v červnu. Podmínky pro odpočty by měly být jednodušší, za kvalitu projektu by ručila firma (daňový úředník by nezkoumal, jestli jde o inovaci, nebo ne) a definitivní projektbyfirmanepředkládalaspředstihem (jen by oznámila, že se do inovací pouští), ale až ve chvíli, kdy bude předkládat daňové přiznání.

Ta poslední podmínka se nakonec zhmotnilavparagrafechamělabysestát součástí daňového balíčku pro příští rok. Což není špatná zpráva, kdyby od začátku pokusů o daňovou podporu výzkumu a vývoje neuplynulo skoro 14 let.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.