POTÍŽE S ODPOČINKEM

Hospodářské noviny - - Podniky A Trhy -

Řidiči nocují v kabině

Německo, Francie a Belgie po‑ kutují od loňského roku řidiče, kteří svůj povinný týdenní odpočinek tráví místo hotelu nebo ubytovny v kabině vozu. Chtějí tím vyřešit problém ři‑ dičů z Východu, kteří se svými kamiony pobývají v cizí zemi i několik měsíců za nevyhovu‑ jících podmínek. Opatření se dotklo i českých dopravců.

Šest dní a pauza

Po šesti dnech za volantem musí řidič 45 hodin odpočívat. Nesmí to však být v kabině řidiče, ale v ubytovacím zaříze‑ ní. Nařízení tuzemští dopravci často ignorují. Někteří se proto raději smíří s pokutou v řádech stovek eur.

Dopravce ručí za zboží

Zastání mají dopravci u mini‑ sterstva dopravy. Podle něj je dopravce odpovědný za zboží od převzetí až do předání, ja‑ kékoliv vzdálení se od nákladu znamená porušení podmínek přepravy. V případě pojistné události proto může dojít ke zkrácení pojistného plnění.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.