100 2

Hospodářské noviny - - Extra -

+ 2 °C

+ 1 °C

0 °C

‑1 °C

‑2 °C Moře a oceány mohou zaplavit pobřeží a přilehlá nízko položená území. (Zvýšení hladiny je počítáno jako změna mezi lety 2000 a 2100.)

zvýšení o 40 cm

zvýšení o 50 cm

Produkce pšenice a kukuřice v důsledku vln veder v postižených oblastech poklesne. Naopak to ale

může vést k větší produkci sóji.

pokles o 3–9 %

pokles o 6–16 % Zásadním tématem konference v Katovicích jsou peníze. V rámci Pařížské dohody se státy zavázaly, že od roku 2020 začnou dávat na snižování emisí každý rok 100 miliard dolarů rozvojovým zemím, ale zúčastněné země se ještě musí dohodnout, jak je budou vybírat.

STÁTY, KTERÉ PRODUKUJÍ NEJVÍCE EMISÍ

Když průměrná teplota stoupne o 1,5 stupně

Když průměrná teplota stoupne o dva stupně Prodlouží se vlny tropických veder, které mohou ovlivnit zdravotní stav lidí a také zemědělskou úrodu. Největší prodloužení lze očekávat právě v tropických oblastech.

vlny veder budou trvat až dva měsíce vlny veder budou trvat až tři měsíce Zatímco ve vyšších zeměpisných šířkách mohou zásoby pitné vody narůstat, jiné oblasti, jako například Středozemí, se

musí připravit na její úbytek. Kjótský protokol byl první závaznou mezinárodní dohodou na omezení emisí. V účinnost vstupuje až v roce 2005.

1997

2001

pokles o 9 %

pokles o 17 % USA odstupují od Kjótského protokolu.

mld. USD stupně

Celsia

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.