Thomas Roca

Hospodářské noviny - - Průmysl 4.0 -

Ekonom a datový analytik má magisterský titul z paříž‑ ské Sorbonny a doktorát z univerzity v Bordeaux. V minulosti spolupraco‑ val s OSN na tvorbě jejího Indexu lidského roz‑ voje (HDI), v Microsoftu se zabývá výzkumem pracovní sítě Linkedin. Vládám na zá‑ kladě své práce radí, jak mají na pracovním trhu reagovat na technolo‑ gické změny. Mám přístup k anonymizovaným údajům o tom, jaké práce lidi dělají, jaké mají znalosti a zkušenosti. Vedle toho sleduji nabídky, které firmy na Linkedinu zveřejňují. Mohu tak v rámci různých zemí i měst porovnávat, jak se liší požadavky zaměstnavatelů od schopností uchazečů. Zaměřuji se na odborníky na umělou inteligenci, a když sleduji, jaké znalosti si do svých uživatelských profilů přidávají, mohu analyzovat i to, jaký druh umělé inteligence se právě rozvíjí.

HN: Jsou ale data z profilů přesná? Lidé nemusí vždy uvádět úplnou pravdu.

Vzhledem k tomu, že dovednosti si do profilů přidávají sami uživatelé, mohou být tyto informace zčásti zkreslené. Někteří lidé zkrátka své schopnosti přeceňují a do profilu si třeba napíšou, že ovládají některý programovací jazyk, i když se třeba s jeho principy teprve seznamují. Naše síť už má ale 600 milionů uživatelů po celém světě, takže data jsou celkem reprezentativní.

HN: Co všechno z nich dokážete vyčíst?

Ukazují třeba to, jak často mění lidé práci, takové údaje vedle dat o dovednostech lidí mohou přitom dobře posloužit politikům. Dávají jim dobrý obrázek o aktuálním vývoji na trhu práce, podle něhož pak mohou politiku upravovat a firmám pomáhat nacházet právě takové pracovníky, které zrovna potřebují. Studie o pracovním trhu dodáváme třeba francouzské vládě, Bruselu nebo do USA a chystáme i jednu analýzu za český pracovní trh. Zatím ji ale dokončenou nemáme, takže o ní nemohu blíže mluvit.

HN: Jak mohou vlády správně reagovat na změny pracovního trhu?

Je složité předpovědět, jaké profese budou v příštích letech vznikat. Přirovnal bych to k rozvoji automobilového průmyslu začátkem dvacátého století. Auta se rozšířila po celém světě a zmizeli například kočí, protože vozy tažené koňmi už nebyly potřeba. Stovky tisíc lidí ale dostaly práci v automobilkách a firmách, které vyrábějí automobilové díly. A vliv to mělo i na další obory – třeba na reklamu. Ta samozřejmě existovala už předtím, pořádně se ale rozvinula až tehdy, když reklamní agentury napadlo umísťovat své billboardy podél cest, aby byly řidičům na očích.

Pokud zavedete do výroby roboty, musíte si nechat i lidi, kteří se o ně budou starat. Spolupráce lidí a strojů je ještě důležitější u firem, které používají umělou inteligenci.

HN: Co tedy dnes můžete poradit politikům?

Tehdy takový vývoj čekal málokdo a dnes jsme v podobné situaci. Jaké profese budou vlivem technologií vznikat, říci nedokážeme. Politikům radím, aby se na budoucnost připravili alespoň tím, že posílí odolnost lidí vůči změnám. Klíčem je podpora soustavného vzdělávání a pracovní flexibility, aby pracovníky inovace nemohly zaskočit.

HN: Přesto ale změny řadu lidí ohrozí…

Ohrožena je především starší generace, která není tak ochotná svůj přístup k práci měnit. Mladí lidé jsou naopak mnohem více nakloněni tomu, učit se novým věcem, a nemají takovou tendenci zůstávat u jednoho druhu práce. Vidím to sám na sobě. Nechci na jednom místě strávit celou kariéru.

HN: Jak se automatizace týká rozvojových zemí, které na nové technologie nemají peníze?

Já jsem v tomhle směru optimista. Digitální inovace vidím jako fenomén, který příležitosti rozvojových zemí spíše posiluje. Když se budeme bavit o technologii umělé inteligence, u té je třeba říci, že základní návody na její použití jsou na internetu volně dostupné komukoliv. Využívají toho velké technologické firmy, jako Facebook či Google, nebo univerzity, dostat se k nim ale může každý člověk.

HN: Šanci má opravdu každý?

I z Afriky můžete vybudovat globální firmu. Potřebujete k tomu jenom dostatek znalostí a dobrý přístup k síti. V dnešním digitálním světě vůbec nezáleží na tom, odkud svůj byznys řídíte. Nemusíte se složitě fyzicky dostávat na klasické trhy. V tom je dnešní svět mnohem demokratičtější než v minulosti.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.