OCHRANNÉ ZNÁMKY

Hospodářské noviny - - Události -

Jak to bylo do roku 2019

■ Pracovníci Úřadu průmyslo‑ vého vlastnictví dříve u každé přihlášky ochranné známky kontrolovali, jestli se neshodu‑ je s už zapsanou známkou. ■ Přihlášky známek, které jsou shodné s těmi staršími a použí‑ vají se pro stejné výrobky nebo služby, pak patentový úřad zamítl.

■ Takových známek bylo každý rok několik desítek. Absolutní shodu našli úředníci v jednotkách případů. Každý rok Češi podají okolo 8500 přihlášek.

Jak je to nyní

■ Od začátku ledna už Úřad průmyslového vlastnictví nové přihlášky nezamítá ani v pří‑ padě, že jsou shodné s těmi už zapsanými.

■ Všechny přihlášky nových ochranných známek jednou týdně zveřejní na svých inter‑ netových stránkách.

■ Majitel staré ochranné známky má pak na námitku proti zapsání identické známky tři měsíce. Za podání námit‑ ky musí zaplatit poplatek tisíc korun. Pokud do té doby nezareaguje, zapíše patentový úřad novou známku do rejst‑ říku. Napadnout zapsání může podnikatel i později, spor je však už zdlouhavější.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.