Den D pro brexit. Britský parlament má hlasovat o dohodě s EU

Hospodářské noviny - - Extra -

Velká Británie má odejít z Evrop‑ ské unie už za necelé tři měsíce, 29. března. O tom, jak konkrétně bude brexit vypadat, ale stále není jasno – ani dva a půl roku poté, co ho Britové v referendu odhla‑ sovali. Poslanci Dolní sněmovny budou v úterý hlasovat o dohodě o vystoupení z EU a o právně ne‑ závazné deklaraci o budoucí podo‑ bě vztahů mezi Británií a zbytkem unie. Oba dokumenty se zástupci unie dojednala vláda premiérky Theresy Mayové. Nyní se ale zdá, že Mayová nemá šanci na to, aby poslanci jí zvolenou podobu brexi‑ tu schválili – proti chce hlasovat nejen opozice, ale i desítky poslan‑ ců vládních konzervativců.

Pokud skutečně dostojí tomu, co říkají před hlasováním, a dohodu shodí ze stolu, hrozí politická kri‑ ze. Stát by se v tom případě mohlo prakticky cokoliv – Británie může z EU odejít bez jakékoliv dohody, nastal by tedy takzvaný divoký brexit, který by nejspíš měl drama‑ tické dopady na britskou ekonomi‑ ku, v menší míře i na tu evropskou. Část britských politiků zase doufá, že se bude konat nové referendum a brexit se ještě podaří zvrátit. Možná nejpravděpodobnější ale je, že se Mayová i po případné po‑ rážce v parlamentu odmítne do‑ jednané dohody vzdát. Nejpozději příští pondělí bude muset poslan‑ cům předložit plán svého dalšího postupu. Dost možná bude chtít, aby o dohodě hlasovali znovu. A to s tím, že se pokusí od EU získat některé ústupky, jež by „rebelující“poslance přiměly změnit názor. Odpůrcům Mayové vadí hlav‑ ně fakt, že by Spojené království mohlo za určitých okolností zůstat i po brexitu členem Evropské celní unie. Důvodem je snaha zabránit nutnosti obnovení hranic mezi Ir‑ skem, které jako samostatný stát zůstává v EU, a Severním Irskem, jež je součástí Spojeného králov‑ ství a z unie odchází.

EU ale Britům nabízí jen ujištění, že jejich případné členství v celní unii skutečně bude časově ome‑ zené.

Otázkou ale je, jestli to bude brit‑ skému parlamentu stačit k tomu, aby dokument případně schvá‑ lil napodruhé. Mezi poslanci teď nemá většinovou podporu žádná z variant – ani co nejjasnější oddě‑ lení Spojeného království od unie, ani požadavek jiné části rozháda‑ ných britských politiků, aby země i po brexitu zůstala s EU v co nej‑ těsnějších vztazích. V úvahu tak připadá i odklad brexitu o několik měsíců.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.