OSUDY VŮDCŮ

Hospodářské noviny - - Události -

Igor Girkin (Strelkov)

Někdejší důstojník ruské tajné služby FSB v dubnu

2014 obsadil se svým oddílem město Slovjansk, a rozpoutal tak válku na Donbasu. Krátce byl i „ministrem obrany“samozvané doněcké republiky DNR, na nátlak Moskvy byl ale odvolán a nyní má zakázáno se na Donbasu objevovat.

Alexandr Zacharčenko

Šéf doněcké odbočky klubu bojových umění Oplot obsadil v dubnu budovu radnice v Do‑ něcku a stoupal v hierarchii separatistů, až se stal „prezi‑ dentem“DNR. V srpnu 2018 zahynul při bombovém útoku v restauraci Separ. Není jasné, zda šlo o akci Kyjeva, nebo vy‑ řizování účtů mezi separatisty.

Pavel Gubarev

Pracovník reklamní agentury se počátkem března 2014 vy‑ hlásil „lidovým gubernátorem Donbasu“. Nyní vede politické hnutí Novorusko, které ale není zastoupeno v místním „parla‑ mentu“. Loni mu bylo zabráně‑ no kandidovat na „prezidenta“DNR.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.