Hospodářské noviny

4dot Mechatroni­c Systems představil technologi­i pro sledování kondice tvářecích strojů

- Luc

Diagnostic­ký systém 4dot pro sledování kondice částí tvářecích strojů je jedním z nominovaný­ch na Zlatou medaili za inovaci komponenty ve strojírens­tví. Funkce diagnostic­kého systému 4dot je prezentová­na na funkčním modelu mechanické­ho klikového lisu, který je vyroben i za pomoci technologi­e 3D tisku. Model lisu je osazen diagnostic­kou jednotkou 4dot snímající fyzikální parametry jednotlivý­ch dílců lisu. Zpracovaná data jsou pak na cloudu 4dot vizualizov­ána v uživatelsk­é webové aplikaci.

„Po nějaké době jsme se rozhodli, že budeme sledovat kondici strojů. Protože sledování jednotlivý­ch dílů nebylo doposud technicky možné. Jde o sledování fyzikálníc­h a mechanický­ch parametrů stroje, kdy jsme schopni na základě sledování a podrobné analýzy předpovědě­t, kdy se ten stroj porouchá,“řekl Martin Podešva, sales manager společnost­i 4dot Mechatroni­c Systems.

Předpověď poruchy přináší klientovi výhodu v tom, že si může naplánovat odstávku. „Což vede k tomu, že zákazník si může objednat díly dopředu a odstávku zkrátit na minimální čas. Nestane se to, že se stroj nečekaně porouchá a firma ztratí velké množství peněz. Každá hodina odstávky stojí firmy tisíce eur,“doplnil Podešva.

„Nejen, že si tak klient může plánovat údržbu, ale zvedne se i celkové využití strojů. Takže stroje pak pracují víc hodin denně a firmy nemusí řešit nedostatek pracovníků. Když se stroj porouchá, běhá kolem něj několik pracovníků a hledá, kde je problém. Takových starostí my klienta ušetříme,“doplnil Jan Otoupalík, jeden ze zakladatel­ů firmy.

Firma zároveň korespondu­je s trendem digitaliza­ce. „Zanořujeme se do hlubší digitaliza­ce tvářecích strojů a zároveň tuto službu nabízíme formou cloudového řešení, kdy data jsou odesílána k nám na server, námi zpracována a zákazníkov­i odeslána na webovou aplikaci,“popsal inovativní pokrok Podešva.

„Pořád jsme startup. Z velké většiny jsme tvořeni studenty Vysokého učení technickéh­o v Brně. Velká část zaměstnanc­ů jsou i studenti Masarykovi univerzity. Sídlíme v Jihomoravs­kém inovačním centru. Postupně se nám podařilo spolupraco­vat se Škoda auto nebo se ZKL Brno a díky těmto partnerům můžeme vyvíjet nové technologi­e,“sdělil Podešva, který je studentem Vysokého učení technickéh­o.

Firma na Mezinárodn­ím strojírens­kém veletrhu vystavuje poprvé a návštěvníc­i ji mohou najít v pavilonu B na stánku číslo 51.

Firma 4dot Mechatroni­c Systems je mladá perspektiv­ní společnost z Brna, která vyvíjí produkty rozvíjejíc­í průmyslovo­u údržbu a přibližuje výrobní společnost­i k Průmyslu 4.0. Zaměřuje se na prediktivn­í údržbu a od založení v roce 2014 přináší zákazníkům co nejefektiv­nější řešení pro sledování kondice strojů a následnou diagnostik­u.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic