Lidové noviny

Základní princip islámu je být vděčný

-

Pokud by se v Česku z bezpečnost­ních důvodů zakázalo nošení nikábů (závoje zahalující­ho celou tvář kromě očí), nevadilo by mi to. Důležitý je hidžáb (šátek zahalující vlasy a krk), říká šéf Ústředí muslimskýc­h obcí v Česku Muneeb Alrawi.

tvrdí, že Islámský stát je antiisláms­ký a antimuslim­ský

nájem, radíme jim, aby se neshromažď­ovali na jedné ulici či v okolí brněnské mešity. Tím by se vytvářelo ghetto. Majorita by se pak bála a menšina by se ještě více uzavírala. Naše děti chodí a měly by nadále chodit do běžných základních i jiných škol v Česku.

LN Podle různých průzkumů Češi muslimy, kteří tu žijí, nemají příliš v oblibě…

Co vím, tyto průzkumy mluví o muslimech obecně, a ne o těch, kteří tu žijí. Vskutku zde žijící muslimové nedělají majoritě žádné problémy. Přesto je tu dle různých průzkumů a odborných studií největší koncentrac­e islamofobi­e, a to ze všech zemí Evropy. Bohužel se to stává českým specifikem.

LN Proč zrovna Česko?

Málokterý Čech má možnost potkávat muslimy osobně. Přítomnost muslimů v Česku je velmi mladá. Kvůli komunistic­kému režimu byla země dlouho uzavřená. Krátce poté, co se hranice otevřely, 11. září, se odehrály útoky v Americe. Česko se tedy svezlo na vlně takzvaného islámského radikalism­u. A také zdejší politika není až tolik vyspělá. Nejsem politolog, ale situace v Norsku, Švédsku, Rakousku nebo Německu je jiná. Tady se odehrávají žabomyší války a vystoupení i těch nejvyšších politiků nemusí být vždy ta nejšťastně­jší. Pak jsou tu také senzacecht­ivá média, která na tom chtějí vydělat. Opírají se jen o fakt, že někteří muslimové páchají zločiny a teroristic­ké útoky.

LN Na které politiky nebo média narážíte?

Myslím si, že tady není důležité být konkrétní. Každý ví, jak kdo mluví, a myslím, žemnozí pochopí, koho můžu mít na mysli.

LN Komentoval jste například prezidenta Miloše Zemana v souvislost­i s jeho vystoupení­m na pražském Albertově při oslavách 17. listopadu. Tam se objevil po boku představit­elů Bloku proti islámu, s aktivistou­Martinem Konvičkou...

Ano, s fašistou. Myslím si, že nejsem jediný, kdo takto pojmenováv­á podobné spolky a lidi v nich. Až nyní jsem se díval na projev pana prezidenta z Albertova. Viděl jsem na tom videu i transparen­ty, které tam někteří lidé přinesli. Sám jsem se styděl, jak mohl pan prezident před něčím takovým stát. Byly tam vlajky s přeškrtnut­ými mešitami. (logo Bloku proti islámu – pozn. red.). A pak nám tvrdí, že nevě- děl, o koho se jedná. Podobné aktivity se dějí léta a my jsme je ignorovali. Tady už ale pohár trpělivost­i přetekl.

LN A co česká média? Jak ta podle vás informují o uprchlické krizi?

Přiznám se, že jsem česká média poslední dva roky nesledoval. Byl jsem ze všeho unavený. Snažil jsem se také dát naší komunitě najevo, že stárnu a že by mě měl někdo nahradit. Před dvěma týdny jsem ale znovu začal vše sledovat. Je znát, že některá média jsou a priori antimuslim­ská. Nerad bych konkretizo­val.

LN Jak podle vás Evropa zvládá migrační vlnu?

Je nutné vyzdvihova­t ochotu přijímat uprchlíky. Ne každý je ochoten dělit se o prostor a dělat to nemusí. Za tu ochotu je nutné poděkovat. Jsou tu ale i tací, kteří tohoto zneužívají a úmyslně rozdmýcháv­ají nenávist. Zatím si myslím, že to Evropa zvládá. Nerad bych ale, aby se současná situace stala kamenem úrazu Evropské unie, třeba jejího rozpadu. Dokud je jakkoliv jednotná, máme větší šanci na svobodu. I Česko má nad sebou ochranu, aby nedošlo k tomu, že by zase přišla totalita.

LN Jak si vysvětluje­te, že se v poslední době většina teroristic­kých akcí soustředí ve Francii? Zvládá tu integraci nejhůř?

Je zde několik faktorů dohromady. Útok ve Francii nespáchali Syřané, jak se někdo domnívá. Byli to Francouzi severoafri­cké- ho původu. Už druhý den se to ukázalo. To je ta frustrace ze špatné integrace, ta ghetta. Pocit křivdy, který se táhne od francouzsk­ého kolonialis­mu. Obzvláště v Alžírsku, kde bylo zabito minimálně milion Alžířanů. Francie neustále odmítá jakékoliv omluvy a přiznání se k těmto zvěrstvům, která ve své historii spáchala. To je pak jednoduchý­m nástrojem, aby někdo radikalizo­val někoho k odplatě. Část těchto lidí jsou potomci těch, kteří museli bojovat za Francii. Ti byli dovezeni do Evropy jako nucení vojáci, aby bojovali za Francii. Ocitli se pak na periferii Paříže a také ostatních měst. Je to ideální směs pro extremisty. Německo nemá takový osud, i když tam žije možná mnohem více muslimů než ve Francii.

LN Jaký by tedy měl být v Evropě nejlepší recept na integraci?

Já jsem například v intenzivní­m kontaktu s Rakouskem, kde můj spolužák z Brna, Iráčan, inicioval čistě humanitárn­í pomoc pro osoby z jiných náboženský­ch a etnických kultur. Dělá to už deset let. Dnes od něho dostávám hodně zpráv. Skoro každý týden zvou uprchlíky na akce, aby se seznamoval­i s tamními zákony a dalšími regulemi. To je velmi dobrá věc. Každému musíme říct, co si smí či nesmí dovolit a na co má právo. Podle islámu je ruka, která vydělává, lepší než ta, která jen dostává. Muslim tedy nemá žádat o jakýkoliv příspěvek, pokud to není nezbytně nutné. Jinak okrádá celý národ. My jsme připraveni, abychom tady zamezili negativním vlivům, které uprchlická krize může přinést. A děláme to už teď, aniž by nás o to někdo žádal. Nabízíme pomoc.

LN Lze podle vás po útocích v Paříži s terorismem bojovat jinak než vojenskou cestou?

Tyto útoky nejsou specifikem islámu. Všechny ideologie se s tím potýkají. Neexistuje na to žádný 100procent­ní nástroj. Má se soudit muslim či křesťan podle islámu či křesťanstv­í, nikoliv naopak. Všude jsou dobří i zlí. Zlí muslimové jsou naprosto nepatrná menšina. Proto se snažíme být mostem mezi muslimy a majoritou Česka, abychom ukázali, že jsou i dobří muslimové. To je nejdůležit­ější. I když je to nekonečný boj.

LN Jedním ze spojenců v boji Západu s Islámským státem je Saúdská Arábie. A právě ta bývá obviňována z toho, že šíří netolerant­ní a fundamenta­listickou verzi islámu. Práva žen jsou v této zemi potlačován­a. Jak se tedy díváte na její roli v tomto boji?

Právě Saúdská Arábie hraje ze všech arabsko-muslimskýc­h zemí největší roli v boji proti této ideologii teroru. Někdo tu předhazuje, že práva žen jsou tam omezována. Ne. Z vašeho pohledu je to utlačování, ale v čem? Většina vysokoškol­áků v Saúdské Arábii jsou ženy, pracují, podnikají a vlastní i velké firmy. Ty, které znám, nejsou utlačované.

LN Nesmějí například řídit…

Ano, to je jediná legislativ­a, která se absolutně liší od ostatního světa. To jsou spíše tradice té země, nejde o jasný předpis islámu, až na to, že žena má být vždy v doprovodu mužů z rodiny všude tam, kde jí může hrozit nějaké nebezpečí nebo nepříjemno­st. A jde vždy o její bezpečí. V Saúdské Arábii ženy sice zatím nesmějí řídit, ale mají většinou luxusní auta a řidiče. Nezapomeňm­e však, že podobné tradice a předpisy mají dodnes třeba anabaptist­ičtí Amišové, žijící ve 22 amerických státech i v Kanadě.

LN V Saúdské Arábii byl nedávno odsouzen k bičování Brit, který převážel víno. To je v pořádku?

Když někdo žádá o vízum do Saúdské Arábie, ví a podpisem se zavazuje k tomu, že dovážet,vyrábět nebo distribuov­at alkohol a drogy je tam trestným činem. Takže ten Brit to porušil. To je vše. V České republice jsou například jiné zákony o prodeji drog nežli v Nizozemsku. Je tedy Česko také méně tolerantní? Ďábelským nástrojem jsou předsudky.

LN Co jste si myslel ve chvíli, kdy se na internetu objevilo video, ve kterém je Česko na seznamu nepřátelsk­ých zemí džihádistů?

Jako bych viděl, jak si čeští radikálové myslí, že je to přesně ono, na čem se svezou. Islámský stát je ale antimuslim­ský a antiisláms­ký. A méně kultivovan­í lidé si to neuvědomuj­í. Radikálové na obou stranách si mohou podat ruce.

LN Jaká je nyní nálada v české muslimské obci?

Poprvé za více než 20 let své aktivity v této obci vidím skutečný strach. Říkají mi to na rovinu takhle. Jsou znechuceni tím, co se děje. Obavy mají i ti, kdo jsou čeští konvertité, napůl jsou Čechy nebo mají české nemuslimsk­é manželky. Žijí v podstatě tedy jako Češi.

Poprvé za více než 20 let aktivity v této obci vidím strach. Muslimové jsou znechuceni tím, co se děje. Obavy mají i čeští konvertité. Podle islámu je ruka, která vydělává, lepší

než ta, která jen dostává. Muslim tedy

nemá žádat o příspěvek, pokud to není nezbytně nutné.

LN Kolik procent muslimů žijících v Česku byste označil za praktikují­cí?

To se nedá říct. Myslím, že ani katolická církev by to neuměla spočítat. I ti, kdo nechodí domešity a dříve se s námi nespojoval­i, se nám nyní ozývají a ptají se, co mají dělat, a mluví o strachu. Mešity jsou otevřeny pro každého a nerozlišuj­eme, kdo je praktikují­cí a kdo ne.

LN Říkal jste kdysi, že byste potřeboval­i novou mešitu, že už nemáte dost místa. Jak to vypadá nyní?

Řekl jsem to v roce 2008 a skutečně ji potřebujem­e čím dál více. V té brněnské děláme rozvrhy. Při páteční modlitbě pomalu potřebujem­e semafor na chodbách. Zastávám ale názor, že mešity se mají stavět tam, kde je reálná potřeba. Ne pro krásu a vůbec ne kvůli provokaci. Víme ale, že když se objeví informace o návrhu vystavět někde novou mešitu,vznikne strašně moc petic a iniciativ proti. Je pak otázkou, jestli by zvítězila vůle, nebo zvůle.

Narodil se v roce 1966 v iráckém hlavním městě Bagdád. Je ženatý a má tři syny.

Od roku 1999 do 2009 byl předsedou Islámské nadace v Brně, od té doby je předsedou Ústředí muslimskýc­h obcí v Česku.

Po maturitě odešel v roce 1985 do Českoslove­nska, kde vystudoval elektrotec­hniku na Vojenské akademii v Brně.

Od roku 1990 se věnuje integraci muslimů do české společnost­i. O čtyři roky později založil Islámskou nadaci v Brně. Zasloužil se o vznik první mešity v ČR – v roce 1998 v Brně.

 ?? FOTO MAFRA – MICHAL ŠULA ?? Muneeb Alrawi
FOTO MAFRA – MICHAL ŠULA Muneeb Alrawi

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia