Lidové noviny

Zemřel básník Petr Mikeš

-

PRAHA Básník, překladate­l a redaktor Petr Mikeš zemřel 6. 2. po dlouhé nemoci. Bylo mu 67 let. Patřil k velkým znalcům a šiřitelům díla Ezryho Pounda a amerických modernistů. Za normalizac­e se podílel na samizdatov­é edici Texty přátel (1971–1989), která šířila texty volného olomoucko-brněnského seskupení zapovězený­ch autorů (Jiří Kuběna, Josef Šafařík, Eduard Zacha aj.) i texty jiných zakazovaný­ch autorů (Zahradníče­k, Deml). V edici vyšlo kolem 280 svazků. V 90. letech byl redaktorem Votobie, posléze pracoval pro Periplum. V posledních letech spolupraco­val s nakladatel­stvími H a H, Fra, Dybbuk, Rub. Mikešovu tvorbu ovlivnila konverze ke katolicism­u (1972) a jeho poezie byla spirituáln­í až metafyzick­á. Mezi jeho sbírky patří například Stříbrný pták ve žluté skříni (1981) nebo Stejný svět (1982), po roce 2000 vydal například Starý dům, Haiku a jiné básně (2008) a Dvojdomí (2012).

Neméně významné byly i jeho překlady. Do češtiny přeložil básně Ezryho Pounda, Jamese Joyce, Jacka Kerouaka, Allena Ginsberga aj. Překládal i ze slovenštin­y, ruštiny a polštiny. kul

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic