Lidové noviny

Ukrajinci nejvíc důvěřují církvím

Arcibiskup Ukrajinské řeckokatol­ické církve

- LN PETRUŠKA ŠUSTROVÁ

Válka je příčinou toho, že se lidé hromadně vracejí k Bohu, vysvětluje v rozhovoru pro LN patriarcha Ukrajinské řeckokatol­ické církve Svjatoslav Ševčuk, proč je dnes v jeho zemi religiozit­a na vzestupu.

NašeUkraji­nská řeckokatol­ická církev byla znovu vzkříšena před pětadvacet­i lety. Předtím, za dob Sovětského svazu, jsme byli zakázanou, pronásledo­vanou, nelegální církví a působili jsme v katakombác­h. Za tu dobu jsme získali znovu stejný počet kněží, jaký jsme měli před likvidací. Letos uplyne sedmdesát let od roku 1946, kdy byla naše církev zlikvidová­na. Tenkrát jsme měli na tři tisíce duchovních a tohoto počtu jsme znovu dosáhli až nyní. Před likvidací jsme působili na stejném území jako v době rakousko-uherské monarchie. Měli jsme tři biskupství na západní Ukrajině. Dnes máme dvacet biskupství a čtyři metropole po celé Ukrajině. To znamená, že se naše církev za těch pětadvacet let výrazně rozvinula; působíme na západní, střední i jižní Ukrajině, biskupství máme i na Krymu. A velmi důležité je, že se vedení církve přestěhova­lo ze Lvova do hlavního města Ukrajiny, do Kyjeva.

Ekumenická bohoslužba za politické vězně, Primas Ukrajinské řeckokatol­ické církve monsignore Svjatoslav Ševčuk (nar. 1970), vyšší eparcha kyjevsko-haličský, je od roku 2011 metropolit­ou kyjevským. V letech 1983–89 tajně studoval na Ukrajině řeckokatol­ický seminář, posléze studoval v centru Don Bosco v Buenos Aires (1991–92) a ve Lvovském teologické­m semináři Svatého Ducha (1992–94) a poté absolvoval Univerzitu sv. Tomáše Akvinského v Římě. Vysvěcen na biskupa byl 7. dubna 2009.

 ?? Se konala v pražské katedrále svatého Víta kterou v neděli koncelebro­val Svjatoslav Ševčuk,
FOTO MAFRA – JAN ZÁTORSKÝ ??
Se konala v pražské katedrále svatého Víta kterou v neděli koncelebro­val Svjatoslav Ševčuk, FOTO MAFRA – JAN ZÁTORSKÝ

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic