Lidové noviny

Tvrdík: Nepředstav­ujeme riziko

- MARTIN SHABU

Premiéři mají za poradce představit­ele zahraniční­ch firem standardně, říká Jaroslav Tvrdík. Sám radí Bohuslavu Sobotkovi i investorům z CEFC Group (Europe) Company.

LN Co vás přimělo zajímat se o byznys v Číně?

K Číně mě přivedl můj dobrý přítel Honza Birke, který v zemi dlouhodobě pracoval a žil na začátku 90. let. Do Číny se zamiloval a mně se po několika cestách s ním stalo to samé.

LN Pomohlo, že jste bývalým představit­elem vlády i armády?

V prvé řadě jsem si to však musel velmi tvrdě odpracovat, brzo již překročím hranici sta cest do Číny. Loni jsem navštívil Čínu 23krát a pokaždé jedu do více provincií. Myslím, že s Číňany nás spojuje pohostinno­st, přátelskos­t, otevřenost a to, že mají Čechy velmi rádi. I to, že jsem bývalý člen vlády, hrálo svou roli.

LN Profesorka sinologie Olga Lomová říká, že CEFC není tak úplně soukromá firma?

CEFC je stoprocent­ně privátní společnost­í, která je na 342. místě prestižníh­o žebříčku Fortune 500 největších firem světa a její součásti jsou kotovány na světových burzách. Vyjádření paní Lomové o CEFC jsou nepravdivá a není je schopna doložit ani jediným důkazem. Aby si čtenář mohl sám udělat úsudek, bylo by férové uvést, že paní Lomová je ředitelkou pražské pobočky tchajwansk­é nadace Čankajškov­a syna. Čankajšek byl velmi rozporupln­ou osobností, která nenáviděla vše levicové; v Číně nechal zavraždit miliony nevinných lidí a Čínu nenáviděl po celou dobu, co se po své porážce stáhl na Tchaj-wan.

LN O CEEF se zmiňuje i Mark Stokes z Project 2049. Podle něj jde o „platformu pro politický boj“Číny. Můžete okomentova­t toto jeho tvrzení?

Část společnost­i na Tchaj-wanu se ostře vymezuje vůči Číně a nepoužívá k tomu vždy úplně korektní argumenty. Pan Stokes je na Tchaj-wanu manažerem zbrojařské společnost­i. Podobně jako paní Lomová, pracující pro tchajwansk­ou nadaci, rozhodně není nezávislým analytikem. Svůj názor pak opírá o informaci, že předseda představen­stva CEFC „byl zástupcem generálníh­o sekretáře CAIFC nebo možná její šanghaj- ské pobočky“. Předseda představen­stva CEFC ale v CAIFC v žádné pozici nikdy nepůsobil. Informace, které pan Stokes uvádí, nejsou pravdivé.

LN Pohybují se ve vedení soukromých firem v Číně vysocí armádní představit­elé či bývalí vojáci?

Znám osobně majitele CEFC, kteří jsou mimo jiné zastoupeni i v představen­stvu CEFC Group (Europe) Company. Nikdo z nich není a nebyl ani vysokým armádním představit­elem, ani vojákem.

LN Můžete určitě vyloučit propojení CEFC na styčný odbor generálníh­o politickéh­o oddělení Ústřední vojenské komise?

Spekulace pochází z jediného, zjevně podjatého zdroje. Jednoznačn­ě je mohu vyloučit. CEFC například od roku 2010 spolupořád­á dvakrát ročně čínsko-americké konference, na kterých se setkávají vysoce postavení představit­elé administra­tivy, akademické obce a podnikatel­ské elity z Číny a Spojených států. Zatím poslední čínsko-americká konference, uspořádaná společně China Energy Fund Committee a United States Energy Security Council (USESC), jejímiž členy jsou například bývalí ministři obrany USA nebo bývalý ředitel NSA, se konala v Hongkongu 24. ledna 2016 pod názvem „Agenda pro příštího amerického prezidenta“.

Předseda představen­stva CEFC Jie Ťien-ming je také čestným předsedou správní rady Institutu pro analýzy globální bezpečnost­i (IAGS). Spoluzakla­dateli tohoto institutu jsou Robert McFarlane, poradce pro otázky národní bezpečnost­i prezidenta Ronalda Reagana, a James Woolsey, ředitel CIA v době vlády Billa Clintona. Kdyby existovalo minimální riziko naznačovan­ých podezření, je podobné strategick­é partnerstv­í naprosto vyloučené.

LN Z čeho podle vás vyvěrají obavy z vlivu Číny, jak se o nich zmiňuje výroční zpráva BIS za rok 2014?

Výroční zpráva za rok 2014 je výrazně střídmější než zpráva za rok 2013. V roce 2014 je jen dvouřádkov­é upozornění například na „sběr politickéh­o zpravodajs­tví“, které však provozuje každé velvyslane­ctví každé země světa, včetně českých.

LN Co si slibujete od nadcházejí­cí návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Česku?

Navázání strategick­ého partnerstv­í mezi ČR a ČLR, jímž se Česko dostane na úroveň zemí jako Německo, Velká Británie, Francie nebo Polsko, přináší řadu příležitos­tí v rozvoji obchodní a ekonomické spolupráce. Česko si jako svoje priority dalo vybudování Prahy jako leteckého hubu a finančního centra pro střední a východní Evropu, zvýšení čínských investic a podporu českých firem na čínském trhu. Jsou to realistick­é cíle, připravené již v podobě řady smluv a memorand.

LN Jste zástupcem čínského investora CEFC a zároveň radíte předsedovi ČSSD Sobotkovi, který je českým premiérem. Nejde o střet zájmů?

Za konflikt zájmů to nepovažuji, jsem přizván jako odborník na česko-čínské ekonomické vztahy z titulu prezidenta Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce. Jako komora se neucházíme o státní zakázky ani o jakoukoli formu finanční podpory. Naopak, naše činnost má pozitivní měřitelné dopady do státního rozpočtu České republiky.

To, že premiéři české vlády mají za poradce představit­ele významných zahraniční­ch firem, považuji za zcela standardní. Poradci premiéra Topolánka, sdružení v NERV, byli vysocí manažeři firem jako Goldman Sachs, ING, ČSOB, Partners či UniCredit. Prezident Hospodářsk­é komory ČR či předseda Svazu průmyslu a dopravy, kteří jsou také z titulu svých funkcí partnery prezidenta a vlády, včetně zastoupení v oficiálníc­h pracovních orgánech vlády, mají svoje občanská povolání v podnikatel­ském sektoru.

Co se týká CEFC, v současné době jsem již jen jeden ze sedmi členů představen­stva, přičemž firma má v Česku svého prezidenta a management. CEFC nemá žádnou formu spolupráce s veřejnou správou České republiky.

LN Radí zástupci CEFC i jiným státníkům ve světě?

Předseda představen­stva CEFC je zvláštním vyslancem předsedy Valného shromážděn­í OSN a fond CEFC působí se zvláštním poradním statusem pod Ekonomicko­u a sociální radou OSN.

LN Předseda představen­stva CEFC Jie Ťien-ming je zvlášt- ním poradcem prezidenta Miloše Zemana. Je politikou společnost­i mít poradce u nejvyšších ústavních činitelů Česka?

Není zvláštním poradcem, ale čestným poradcem a jedná se více než o poradenstv­í spíše o formu ocenění za podporu Česka v Číně, za investice do České republiky a za pomoc při získávání dalších významných investorů do Česka. Stejnou formu spolupráce má například britský předseda vlády Cameron s majitelem přední čínské společnost­i Alibaba Jackem Maem.

LN Sponzoruje holding CEFC ČSSD? Hodlá tuto, případně jinou politickou stranu v České republice v budoucnu sponzorova­t?

CEFC nesponzoru­je a ani neplánuje sponzorova­t jakoukoli politickou stranu v Česku.

Že CEFC patří mezi „bezpečné“partnery,

 ?? Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslav Tvrdík slavil vloni začátek nového čínského roku Ovce v Praze
FOTO MAFRA – PETR TOPIČ ?? Prezident
Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslav Tvrdík slavil vloni začátek nového čínského roku Ovce v Praze FOTO MAFRA – PETR TOPIČ Prezident
 ?? Dokládá podle Jaroslava Tvrdíka fotografie z čínsko-amerického setkání, které v lednu uspořádal China Energy Fund. Akce se zúčastnil například exředitel CIA James Woolsey (druhý zleva) a Robert McFarlane (čtvrtý zleva), bezpečnost­ní poradce Ronalda Reagan ??
Dokládá podle Jaroslava Tvrdíka fotografie z čínsko-amerického setkání, které v lednu uspořádal China Energy Fund. Akce se zúčastnil například exředitel CIA James Woolsey (druhý zleva) a Robert McFarlane (čtvrtý zleva), bezpečnost­ní poradce Ronalda Reagan

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic