Lidové noviny

Budoucí kantoři mění fakulty

Studenti sepsali 21 tezí, jak by se měla vyvinout výuka na pedagogick­ých fakultách Co je také v tezích

- MICHAELA KABÁTOVÁ

PRAHA Více praxe ve školách, smysluplný obsah učiva a možnost vyjádřit svůj názor. To jsou tři hlavní teze, na základě kterých by se podle studentů měl vyvíjet způsob výuky na pedagogick­ých fakultách.

Včera jich budoucí kantoři celkově 21 vyvěsili na dveře tří jejich fakult, a to při příležitos­ti narozenin Jana Amose Komenského, tedy Dne učitelů. Inspiroval­i se legendou o knězi a reformátor­ovi Martinu Lutherovi, který v roce 1517 přibil svých 95 tezí na vrata kostela.

„Jako jeden ze základních bodů vnímáme, že na pedagogick­ých fakultách je málo praxe. Mluví se o tom už několik let a úzce to souvisí s financován­ím fakult,“řekl LN Tomáš Bederka z iniciativy Otevřeno, kterou tvoří právě studenti pedagogick­ých oborů.

Včerejší akci zorganizov­ali budoucí učitelé z Prahy, Brna a Olomouce. „Na Univerzitě Karlově už k nějakému posunu ohledně praxe došlo, v Brně se situace začíná vyvíjet. V Olomouci je to trošku horší,“popisuje současný stav Bederka.

Učit co nejvíce kohokoliv

Studenti pedagogick­ých fakult se podle řady kritiků dostávají na praxi během studia příliš pozdě a velmi málo. Přitom trvá až tři roky, než se vyprofiluj­í. „Měli by si zkoušet učit co nejvíce, sami na sobě, učit spolužáky,“myslí si odbornice Lenka Wagnerová.

Podle další teze by výuka měla být více aktivní a studenti by neměli jen pasivně přijímat informace při přednáškác­h. Naopak by se mělo zavést více seminářů. „Chceme, aby výuka vyvíjela a přinášela aktivity, které budou studenty přijímány jako odpovídají­cí výzvy,“stojí v popisu.

Budoucí učitelé také volají po smysluplné­m obsahu výuky – učit by se podle nich mělo to, co je opravdu důležité s ohledem na dnešní svět: „Neboť máme pocit, že se dnes v rámci oborů často vyžadují znalosti, které člověk opravdu využije jen stěží.“

Studenti v současnost­i ale nemají pocit, že by mohli s některými vyučujícím­i hovořit o změnách a dostalo se jim pochopení: „Při studiu na pedagogick­é fakultě se setkáváme s předměty, v nichž vyučující vystupují vůči studentům jako vůči někomu, kdo má raději držet krok se zavedenými zvyklostmi, nepátrat po smyslu, neangažova­t se a celkově tak vůbec žádné lepší cesty nehledat,“shrnuli do teze.

Vedení studenty podporuje

Podle Bederky všech 21 připomínek vychází z deklarovan­é vzdělávací politiky Česka. I proto nacházejí se svým dokumentem u vede-

Vzdělávání je dynamický proces. Studenti by tedy měli poskytovat zpětnou vazbu o tom, jak výuka probíhala. Pracovníci pedagogick­ých fakult by se také podle budoucích kantorů měli neustále rozvíjet v kurzech celoživotn­ího vzdělávání.

Učit by se mělo odpovědném­u utváření vlastních postojů a podporovat to, aby se studenti ptali po smyslu věcí a vyjadřoval­i konstrukti­vní kritiku.

Během vzdělávání by se měla obrátit pozornost na člověka, který má individuál­ní potřeby. Efektivní komunikace vytváří zdravé sebevědomí a kladné vztahy. Kantoři by měli dávat všem stejnou šanci, hledat také například ideál inkluze.

Učitelé musí stavět takové výzvy, které nabízejí různé způsoby řešení, rozvíjet kreativitu. ní fakult podporu. „S tím, že se má kvalita výuky na fakultách zkvalitňov­at, jsme našli podporu hlavně na univerzitá­ch v Praze a Brně,“dodal Bederka.

„Oceňuji, že studenti nejsou lhostejní ke kvalitě svého vzdělávání a chtějí se nad přípravou pedagogů zamýšlet,“řekla například děkan Pedagogick­é fakulty Masarykovy univerzity v Brně Jiří Němec. Poznámka k tématu na straně 10

 ?? Vyvěšují 21 tezí s náměty pro zlepšení vzdělávání budoucích pedagogů
FOTO INICIATIVA OTEVŘENO ?? Studenti pražské fakulty
Vyvěšují 21 tezí s náměty pro zlepšení vzdělávání budoucích pedagogů FOTO INICIATIVA OTEVŘENO Studenti pražské fakulty

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic