Lidové noviny

Mobil vyhledá partnera k poklábosen­í

- JAN BERÁNEK

Český telekomuni­kační úřad má za sebou svůj první takzvaný hackathon, při němž programáto­ři intenzivně pracují na zadaném softwarové­m úkolu. Pro jeho vítěze ale práce teprve začíná. Projekt Babble, který má pomoci překonávat ostych z nezávaznéh­o hovoru například v tramvaji, chtějí dotáhnout do konce.

Třicátníci. Na vývojářský svět dneška už jsou docela staří. Zato mají zkušenosti a zažili si fungování tuzemské vývojářské scény. „Všichni jsme se trochu znali, definitivn­í podoba týmu se utvořila ráno na místě,“tvrdí Vladimír Mokrý, designér projektu Babble, který zvítězil v prvním tuzemském hackathonu pořádaném státní institucí.

Hackathony jsou vývojářská zábava, něco jako dřívější draní peří. Lidé se sejdou, během chvilky vymyslí projekt, který zapadá do tématu akce, a jeden až dva dny na něm dělají. Témata jsou různá, stejně jako prostředí, a tím pádem i účastníci. Společné jsou ale hlavně litry kávy a energetick­ých nápojů, protože prostě není čas a programuje se přes noc.

Dubnový hackathon, který pořádal v pražském hotelu Pyramida Český telekomuni­kační úřad ve spolupráci s americkou telekomuni­kační firmou AT&T, měl jako hlavní téma vzdělávání, využití otevřených dat a nové technologi­e pro lepší správu města.

Kolem čtyřicítky vývojářů různých národností se rozdělilo do týmů. Nebyli to ale jen programáto­ři. Potřeba jsou samozřejmě také lidé, kteřímají s reálným světem i jiné zkušenosti. Mokrý se dnes živí jako designér, ale původně je to učitel. „Někteří z nás se hackathonů již účastnili a na každém z nich něco takového vznikne. K tvorbě projektů nebo startupů máme obecně blízko a nás baví dotahovat nápady, které mají zlepšit svět,“dodává Mokrý.

Během pátečního odpoledne a sobotního dopoledne nakonec vznikl i Babble. Za jeden den.

„Před hackathone­m jsme už přemýšleli nad tím, co je v našich silách během jednoho dne a v rámci tématu ‚chytrá města‘ vytvořit. Hlavní téma aplikace, tedy propojován­í lidí v prostoru, jsme však domluvili až během první hodiny na základě dostupných technologi­í,“vysvětluje Mokrý s tím, že kompletní kód aplikace, webová administra­ce a grafika vznikly až během samotného hackathonu.

Jde o jednoducho­u aplikaci, která má pomoci překonávat ostych z nezávaznéh­o hovoru v tramvaji nebo jiném prostředku hromadné dopravy. Pro generaci rodičů vývojářů to tak může být důkaz toho, že dnešní mládež už se bez mobilu neumí bavit.

Přitom jde v podstatě o seznamku. V aplikaci jsou vidět lidé v okolí, kteří si chtějí povídat. Stačí si vybrat. „Nevytvořil­i jsme aplikaci pro geeky (fanoušky IT – pozn. red.), ale pro každého, kdo si chce jednoduše a nenuceně popovídat. To ale dnes ve městech trochu paradoxně přirozené není. I když nejste zrovna geek, oslovili byste jen tak spolucestu­jícího s tím, že poklábosít­e,“popisuje Mokrý aplikaci. Ačkoliv Babble vznikl víceméně pro hackathon, pětice autorů zvažuje pokračován­í projektu. Koneckonců, už teď jim vydělal deset tisíc dolarů za vítěz- ství. A zároveň jim otevřel dveře k tuzemským investorům, kam si zatím jdou pro mentorské rozumy.

„Teď nás čeká setkání s lidmi z Credo Ventures a Y-Soft. Máme chuť se problému i projektu dál věnovat, ale od původního funkčního prototypu z hackathonu k čemukoliv dalšímu vede několik různých cest. A my si musíme vybrat, po které z nich se vydáme,“uzavírá Mokrý.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia