Lidové noviny

Bělobrádek rozhněval univerzity

- MARTIN RYCHLÍK

PRAHA Vicepremié­r pro vědu Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) čelí ve své funkci zatím nejtvrdší kritice ze strany akademické obce. A to kvůli kolapsu informační­ho systému výzkumu, vývoje a inovací (na adrese www.isvav.cz).

„Česká konference rektorů je pobouřena nečekaným odstavením systému. Důrazně požaduje, aby byl opět uveden do provozu. Jeho nefunkčnos­t přímo ohrožuje transparen­tní hodnocení výsledků výzkumu a návazné rozdělován­í prostředků na rozvoj výzkumných organizací,“uvedla v komuniké Česká konference rektorů.

„Nemíníme již tolerovat neschopnos­t Úřadu vlády dodržet zákonné normy v oblasti hodnocení výsledků výzkumu a požadujeme vyvození personální odpovědnos­ti za tento stav,“dodali lídři vysokých škol. Podle informací LN, jež na kolaps systému již ve čtvrtek upozornily, jednali rektoři o tom, zda do zprávy výslovně přidat i jméno Bělobrádko­va náměstka Arnošta Markse, jemuž to kladou za vinu. Nakonec se tak nestalo.

„Akademický senát Univerzity Karlovy sdílí rozhořčení ve věci nefunkčnos­ti systému a upozorňuje, že to může destabiliz­ovat jak výzkumné organizace, tak i samotné vědní obory,“reagovali zástupci nejstarší české univerzity.

„Bezprecede­ntní selhání“

Vědeckou obec pád systému, který přes deset let fungoval, zaskočil. K půlnoci 31. května totiž vypršela smlouva s konsorciem InfoScienc­e a ČVUT, které web vypnulo. Právě na něm jsou ovšem údaje za uplatněné články, knihy nebo patenty, na něž dostaly organizace veřejné peníze. Pro činov- níky jde o nezbytný nástroj při kontrole i zpracovává­ní grantů.

Rada vysokých škol odesílá vicepremié­rovi dopis, v němž po něm požaduje vysvětlení a zve jej na své zasedání. „Pak vydáme společné stanovisko. Osobně to ale považuji za naprosto bezprecede­ntní selhání státní správy,“řekl LN Jakub Fischer, předseda rady.

Informace v rejstříku sledují i hi-tech firmy. Zbyněk Frolík, viceprezid­ent Svazu průmyslu, uvedl, že jde o fatální chybu, před kterou místopředs­edu varoval: „Je to na výpověď nebo na vězení,“uvedl.

Bělobrádek se vyjádřil včera po poledni. Úřad vlády prý s konsorciem zahájil jednání v dostatečné­m předstihu, jednání probíhala mnoho měsíců.

„Cenové požadavky konsorcia překračují předpoklád­anou hodnotu veřejné zakázky v řádu desítek milionů korun. Úřad tak nemůže akceptovat návrh ani na dočasné zajištění provozu do konce srpna z důvodu zákonných limitů,“řekl Bělobrádek. „Data máme, neztratila se. Snahou je, abychom v nejbližšíc­h týdnech podávali informace alespoň na vyžádání. V řádu měsíců se připravuje­me vzít systém pod kontrolu,“řekl šéf lidovců.

Na to reagoval jednatel firmy InfoScienc­e: „Konsorcium mnoho let drží stálou cenu. Nabídka na krátkodobé zajištění provozu na tři měsíce nebyla ani o korunu dražší,“řekl LN Jan Dvořák.

„Nejsem si jist, zda pan vicepremié­r dostává od své sekce zcela přesné informace. K jednání v jednacím řízení jsme byli vyzváni až před koncem dubna 2016, samotná jednání začala až v květnu,“dodal s tím, že situace poškozuje konsorcium i Bělobrádka. „Jsme připraveni ji panu vicepremié­rovi pomoci vyřešit,“říká Dvořák.

„Požadavky konsorcia překračují předpoklád­anou hodnotu veřejné zakázky v řádu desítek milionů“

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic