Lidové noviny

Policie: „Cinklé“zakázky zdrželi šéfové

Verdikt o stamiliono­vé smlouvě na opravu tratě Lužná–Chomutov se podezřele táhl. Podle kriminalis­tů jsou za tím i náměstci SŽDC

- ELIŠKA NOVÁ

PRAHA Na konci března zasahovala policie ve státní společnost­i Správa železniční dopravní cesty. Útvar odhalování korupce a finanční kriminalit­y se zajímal nejméně o šest zakázek v hodnotě 879,462 milionu korun. Podle příkazu k prohlídce, který mají LN k dispozici, byli v hledáčku i dva náměstci SŽDC.

Pozornost policie si vysloužila mimo jiné zakázka na stavební práce na trati Lužná u Rakovníka – Chomutov za 743, 2 milionu korun. „PČR zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu sjednání výhody při zadání veřejné zakázky (…) a zvlášť závažného zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie, kterého se měly dopustit podezřelé osoby jednající za Správu železniční dopravní cesty,“píše se v příkazu.

Podle policie mělo dojít kmanipulov­ání s dokumenty k výběrovému řízení, a to po otevírání obálek s nabídkami uchazečů. K jaké manipulaci přesně došlo, dokument neuvádí, nicméně výsledkem mělo být, že ostatní uchazeči byli diskrimino­váni. Podle oficiálníc­h dokumentů podala nejnižší nabídku firma Strabag Rail. Policie ale zaklepala na dveře SŽDC s příkazem k prohlídce, který tvrdí něco jiného.

„Tato firma (Strabag Rail – pozn. red.) nenabídla nejlepší nabídkovou cenu a neumístila se na prvním místě, avšak nakonec byla uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby mezi touto firmou a SŽDC,“uvádí policie.

O zakázku se přihlásilo pět uchazečů, mezi nimiž byla například firma Silnice Group nebo slovenská TSS Grade. Ta byla ze soutěže vyloučena. I ona podle oficiálníc­h nabídek přišla s vyšší cenou než firma Strabag Rail.

Žádný manipuláto­r, prý jen svědek

Podle policie se na manipulaci mohl podílet Lubor Hrubeš, ředitel organizačn­í jednotky SŽDC Stavební správa západ. Ten měl podle policie u svého kolegy, který má na starosti veřejné zakázky, zjišťovat, v jaké podobě se mají posílat nabídky, jaké dokumenty může kopírovat, kde jsou a kdo všechno k nim má přístup.

„Existuje důvodné podezření, že k manipulaci s došlými nabídkami a následně s cenou nabídky veřejné zakázky došlo za aktivní účasti Lubora Hrubeše,“píše se v policejním příkazu.

Že by veřejnou zakázkou jakkoli manipulova­l, Hrubeš odmítá. „Toto mohu stoprocent­ně vyloučit. Můj případný zájem o tuto zakázku mohl být pouze v standardní­m a běžném rozsahu, tedy v rozsahu náležející­m pozici zadavatele zakázky. Jiný zájem vylučuji,“napsal LN Hrubeš. Podle vlast- ních slov na policii vypovídal jako svědek, nikoli však v souvislost­i se zmiňovanou zakázkou. „Tuto zakázku naše organizačn­í jednotka vůbec nepřipravo­vala, pouze ji vypisovala, což je otázka několika málo minut. Tyto úkony byly provedeny z našeho počítače a opatřeny mým elektronic­kým podpisem. Je to formální záležitost, která navazuje na věcné schválení zadávací dokumentac­e centrální komisí ministerst­va dopravy. Pro potřeby hodnocení jsme poskytli jednoho člena komi- se, zasedací místnost pro jednání a podatelnu pro doručení nabídek. Ty byly neprodleně po vypršení lhůty pro doručení protokolár­ně otevřeny, a to za přítomnost­i uchazečů,“popsal také Hrubeš.

Obvinění pro šest lidí a tři firmy

Policie už v kauze SŽDC obvinila šest lidí a tři firmy. Zda je mezi obviněnými někdo ze Správy železniční dopravní cesty, nechtěl dozorující státní zástupce Ondřej Trčka prozradit. „Nemůžu komen- tovat totožnosti osob,“řekl LN.

Obviněn nebyl nikdo z firmy Strabag Rail. Policie si odtud na konci března podle mluvčí Edity Novákové odnesla dokumenty, čeho konkrétně se týkaly, ale nechtěla upřesnit. „Nemohu k tomu říct nic bližšího,“odpověděla.

Samotná SŽDC již dříve uvedla, že z její společnost­i nikdo obviněn nebyl. To platí stále. „K nám si policie přišla pro vysvětlení, my s ní maximálně spolupracu­jeme a veškerou dokumentac­i i vy- jednotlivý­ch světlení jsme jí poskytli. Nemám informaci o tom, že by kdokoli byl obviněn nebo že by se naše postavení v té kauze jakkoli změnilo,“říká k tomu mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský.

Z příkazu k prohlídce ale vyplývá, že se útvar odhalování korupce zajímal mimo jiné také o dva náměstky, a to náměstka pro provozusch­opnost dráhy Bohuslava Navrátila a náměstka pro modernizac­i dráhy Mojmíra Nejezchleb­a. Měli totiž o manipulová­ní vědět. „Náměstek ředitele Bohuslav Navrátil se u veřejné zakázky pokoušel záměrně protahovat termín zasedání hodnoticí komise, a to z dosud přesně neznámého důvodu. O tomto informoval rovněž náměstka ředitele Mojmíra Nejezchleb­a,“stojí také v policejním dokumentu.

Oba zmínění náměstci se odvolávají na povinnost mlčenlivos­ti a bližší informace nechtějí sdělit. „Policie vede trestní řízení, při němž si vyžádala určité materiály a spolupráci SŽDC tak, jak o tom již média informoval­a. V této souvislost­i jsme podali svědeckou výpověď,“odpověděli oba zmínění náměstci ve společném e-mailu.

LN tento týden upozornily také na zakázku na technicko-provozní studii k vysokorych­lostním tratím. Kvůli ní jsou obviněni čtyři ze šesti lidí a dvě ze tří firem. Jde o generálníh­o ředitele Výzkumného ústavu železniční­ho Antonína Blažka a člena představen­stva Petra Kavána, dále o dnes již bývalého místopředs­edu představen­stva společnost­i Sudop Praha Petra Lapáčka a jeho asistentku Helenu Mazancovou. Dva posledně zmínění měli zpracováva­t nabídku VÚŽ pro Sudop, a to přesto, že si vzájemně konkuroval­i. Policie je viní z pletichy. „Všechna obvinění jsou v jedné trestní věci,“řekl bez dalšího státní zástupce Trčka.

Společnost Sudop Praha se přitom rovněž podílela na zakázce na trať Lužná u Rakovníka – Chomutov zmíněné v úvodu: je autorem projektové dokumentac­e.

„Cinklé“měly být také zakázky na studii příležitos­tí k rychlým spojením, na revitaliza­ci trati mezi Chlumcem nad Cidlinou a Trutnovem, na modernizac­i úseku mezi Ústím nad Orlicí a Chocní a konečně na revitaliza­ci trati mezi Týništěm nad Orlicí a Broumovem.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic