Lidové noviny

Útoků teroristů loni ve světě ubylo

- IVANA MILENKOVIČ­OVÁ

WASHINGTON/PRAHA Redakce Charlie Hebdo, tuniské letovisko Sousse, pařížské ulice a klub Bataclan nebo vánoční večírek v kalifornsk­ém San Bernardinu. Tam všude loni zabíjeli teroristé. A šokovali. Světovou veřejnost i samotné západní tajné služby.

Ačkoliv by semohlo zdát, že teroristé útočí po celém světě víc než kdy dřív, v globálním měřítku počet jejich akcí loni klesl poprvé od roku 2012. Oproti předchozím­u roku se loni počet teroristic­kých útoků ve světě snížil o 13 procent. Vyplývá to z aktuální zprávy amerického ministerst­va zahraničí.

Data, která pro jeho každoroční analýzu shromáždil­a Marylandsk­á univerzita, ukazují, že radiká- lové všeho druhu spáchali loni po celém světě takřka 12 tisíc útoků. Zemřelo při nich přes 28 tisíc lidí a přes 35 tisíc dalších utrpělo zranění. Oproti roku 2014 tak o 14 procent klesl i počet obětí.

Za propadem podleWashi­ngtonu stojí především to, že útoků ubylo v Iráku, Pákistánu nebo Nigérii – třech z pěti terorismem nejhůře zasažených zemích. V Pákistánu loni počet úderů klesl skoro o půlku ve srovnání s rokem 2014 a počet obětí se zmenšil o víc než třetinu. Také Irák a Nigérie zažily loni výrazně méně atentátů.

Zpráva ministerst­va rovněž zmiňuje meziroční propad atentátů spáchaných těmi nejobávaně­jšími teroristic­kými organizace­mi. Méně aktivní byl vedle pákistánsk­ého Talibanu i somálský aš-Šabáb a v Iráku také Islámský stát (IS). Počet útoků spáchaný islámskými radikály pod černou vlajkou loni klesl o 31 procent.

Oč méně ale působil IS v Iráku, o to více se činil v sousední Sýrii a rozšířil buď přímo své aktivity i do některých dalších zemí, anebo se mu podařilo získat veřejnou podporu tamních teroristic­kých skupin. Od Blízkého východu přes Afriku, Severní Kavkaz nebo jižní a jihovýchod­ní Asii.

Islamisté ztratili v Sýrii a Iráku 40 procent teritoria

Přestože podle Washington­u sice IS nedosáhl žádného většího úspěchu na bojišti v Iráku a Sýrii od května 2015 a k loňskému prosinci ztratil na 40 procent teritoria ovládaného ještě na začátku téhož roku, s obavami hledí experti zejména k Libyi.

Pod tlakem spojenecký­ch a ruských náletů islamisté přesouvají právě do této severoafri­cké země, zmítané již takřka pět let bezvládím, své aktivity, finanční zdroje i nejvyšší vedení. Podle amerických odhadů mají v Libyi aktuálně zhruba pět tisíc bojovníků.

Před přílišným optimismem varovalo americké ministerst­vo zahraničí, i pokud jde o samotný Irák a Sýrii, kde islamisté utrpěli USA tento týden varovaly své občany před útoky, jako byly ty v Paříži (na snímku) či Bruselu, jež prý v létě v Evropě hrozí při akcích, jako je šampionát ve Francii nebo shromážděn­í katolické mládeže v Krakově.

územní ztráty, jež nyní ještě prohlubuje současná ofenziva.

„Snažíme se vypořádat s návraty zahraniční­ch bojovníků z Iráku a Sýrie, rizikem využití migračních toků teroristic­kými skupina-

mi nebo s novými technologi­emi a komunikačn­ími platformam­i, které umožňují teroristic­kým skupinám snadněji rekrutovat stoupence a nabádat je k útokům,“upozorňova­l při představen­í zprá-

vy koordináto­r ministerst­va pro boj s terorismem Justin Siberell.

Analytici také namítají, že ačkoliv v celosvětov­ém měřítku počet útoků klesl, v některých jednotlivý­ch zemích naopak vzrostl. Třeba v Bangladéši v posledních měsících nebývale posiluje činnost právě IS, pro jehož verbíře je chudá, převážně muslimská asijská země takřka ideálním cílem.

Podobně se radikálové činí i třeba v Egyptě. Důkazem je přitom i loňská exploze ruského airbusu nad Sinajem. S nárůstem terorismu se loni potýkaly i Filipíny nebo Turecko, kde se opět rozhořely boje mezi tamní vládou a kurdskými separatist­y. O 20 procent víc útoků bylo i v Afghánistá­nu.

Minimálně jednou udeřili teroristé loni v celkem 92 zemích. „Globální hrozba terorismu se i v roce 2015 nadále rapidně rozvíjela a stává se výrazně decentrali­zovanou a rozptýleno­u,“konstatova­lo ve zprávě ministerst­vo.

I nadále však navzdory dílčím zlepšením víc než polovina – 55 procent – všech útoků připadá na pětici zemí: Irák, Afghánistá­n, Pákistán, Indii a Nigérii. Kdybychom zaměnili ve výčtu Indii za Sýrii, pak na tuto pětici také připadá 74 procent všech obětí.

Počet teroristic­kých útoků ve světě loni klesl o 13 procent ve srovnání s předchozím rokem a ubylo i obětí. Vyplývá to z analýzy amerického ministerst­va zahraničí.

 ?? FOTO ČTK ?? Varování.
FOTO ČTK Varování.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic