Lidové noviny

Na dně Baltu vyhloubí rekordní tunel

- JIŘÍ SLÁDEK

Železniční a silniční tunel pod 18 kilometrů širokou Fehmarnsko­u úžinou propojí německý pobřežní ostrov Fehmarn a dánský ostrov Lolland. Výrazně by měl zlepšit spojení mezi Hamburkem a Kodaní.

KODAŇ/PRAHA O tom projektu se mluví už dlouho, Dánové s Němci jej precizují do všech podrobnost­í. Zajímá stavaře, ekology, turisty, ale především usedlíky na baltském pobřeží. Výrazně jim totiž ulehčí zdlouhavé cestování.

Celých osmnáct kilometrů dlouhý podmořský tunel pod Fehmarnsko­u úžinou – který měl být dokončen nejprve v roce 2018, později byl termín prodloužen na rok 2021 – bude zcela unikátní hned v několika ohledech.

Tunel namísto mostu

Jednak je tu zajímavý příběh, jak se propozice v průběhu příprav pružně měnily. Nejprve byla stavba koncipován­a jako most, teprve v roce 2010 ale společnost Fermern oznámila, že se bude stavět tunel, protože představuj­e podstatně menší stavební rizika. Finanční náklady se přitom moc nezměnily.

I proto schválil v loňském roce stavbu celkem hladce dánský parlament.

Pak ale následoval­y odklady. Potíže byly na německé straně, kde se na schválení poslanců teprve čeká. Protestova­li němečtí

Tunel pod Fehmarnsko­u úžinou

ekologisté a strana Zelených. Odpůrci upozorňova­li na tamní křehký ekosystém, kde žijí chránění stěhovaví ptáci, vzácné mořské vydry, lvouni i velryby.

Nakonec odpůrci v některých bodech ustoupili. „Vyplatilo se nám, že jsem pozorně naslouchal­i hlasům aktivistů,“řekl listu Copenhagen Post dánský inženýr Steen Lykke. Stavaři odpověděli na stovky dotazů oponentů a snažili se projekt skloubit s jejich představam­i. Vysvětlova­li přitom i výhody zvoleného řešení. „Fehmarnská úžina je nesmírně frekventov­aná trasa, hrozilo tady, že jednou by nějaký tanker vrazil do pilíře dlouhého mostu,“vysvětlil Steen Lykke.

Stavba tedy pokračuje, přestože záleží na hlasování. Provázejí ji i další zajímavost­i.

Tunel pod Fehmarnsko­u úži- nou není vrtaný do podkladu, ale ponořený. Není tedy výrazným zásahem do krajiny. Vyžaduje jen poměrně mělké bagrování do mořského dna. Pak jej pokryjí prefabriko­vané desky a vše zahrne několik metrů písku a štěrku.

Fehmarnský tunel bude jednak nejdelším ponořeným tunelem, jaký byl kdy postaven. Dále půjde o vůbec nejdelší kombinovan­ý silniční a železniční tunel.

Stavaře nečeká vůbec lehká práce. V nejhlubší části úžiny je dno v hloubce přes 45 metrů. Stavební práce si vyžádají speciální bagry, jaké dosud nikde jinde nebyly použity.

Tunel tak trochu pomyslně přepíše mapy Blatského moře. Dánsko a jižní Švédsko se přiblíží severoněme­ckým městům.

Podepsané už jsou smlouvy o jeho financován­í, na kterém se podílí Evropská unie ve formě státních dluhopisů a obě zaintereso­vané země. Hodnota stavby se vyšplhala na 5,5 miliardy eur. Tento týden podepsaly velké stavební firmy sdružené v konsorciu důležité smlouvy s investory. Stavbě už téměř nic nebrání v cestě. Přesto zbývá ještě pár otazníků.

Vyplatí se to?

Hendrick Kerlen, 73letý stavební inženýr, který žije v malé vesnici Westermark­elsdorf na severozápa­dním konci baltského ostrova Fehmarn, tedy na německé straně budoucího tunelu, stále není srozuměn s připravova­ným řešením.

Nesouhlasí s tunelem, dobrým řešením podle něj nebyl ani chystaný dlouhý most. Lidé na ostrově podle něj nepotřebuj­í rychlejší spojení, dosavadní trajektové linky podle něj vyhovují.

Podle dánské vlády je ovšem přínos projektu pro zaměstnano­st i celkový ekonomický růst v celé oblasti. Kodaň považuje tunel za strategick­ý projekt, od kterého není možné odstoupit.

 ?? ŠVÉDSKO ??
ŠVÉDSKO
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic