Lidové noviny

Vedení ČEZ je bez odměn. Dividenda bude opět 40 Kč

-

PRAHA Členové představen­stva a dozorčí rady ČEZ nedostanou stejně jako loni odměny ze zisku. Rozhodla o tom valná hromada firmy. Zároveň schválila, že energetick­ý gigant vyplatí svým akcionářům stejnou dividendu jako v minulých třech letech 40 korun za akcii před zdaněním. Celkem firma na dividendác­h z loňského zisku vyplatí zhruba 21,5 miliardy korun. Český stát jako většinový akcionář získá asi 15 miliard korun. Tantiémy loni nebyly členům vedení firmy vyplaceny poprvé od roku 2001, kdy ČEZ začal vyplácet dividendy.

Stát jako majoritní akcionář podle očekávání vyměnil čtyři své zástupce v dozorčí radě. Novými členy se stali experti na energetiku Šárka Vinklerová, Vladimír Ko- hout a František Vágner a náměstek ministerst­va financí Ondřej Landa. V dozorčí radě nahradili bývalého náměstka MF Lukáše Wagenknech­ta, dále Petra Blažka, Jana Sixtu a Jiřího Tyce. Tři nové zástupce budou mít od dubna příštího roku v radě i zaměstnanc­i.

Ministerst­vo financí, přes které stát vlastní zhruba 70procentn­í podíl ve firmě, uvedlo, že smyslem změny je posílit zastoupení odborníků. „ČEZ je energetick­ý gigant, který je pro fungování ekonomiky naprosto nepostrada­telný. Proto je vždycky lepší tam mít co nejvíc odborníků, kteří se v energetice opravdu vyznají,“uvedl ministr financí Andrej Babiš (ANO). Wagenknech­t, kterého loni Babiš zbavil funkce prvního náměstka MF, skončil i v pětičlenné­m výbo- ru pro audit firmy. Nahradil ho bývalý viceprezid­ent Komory auditorů ČR Otakar Hora.

Valná hromada také potvrdila ve funkci dozorčí rady Petra Poláka, který do ní byl kooptován již v únoru na místo Vladimíra Vlka. Dozorčí rada ČEZ má 12 členů. Stát má osm členů, zbytek jsou zástupci zaměstnanc­ů. Také u zástupců zaměstnanc­ů odsouhlasi­la valná hromada změny v radě, funkční období nových členů ale začne až 12. dubna 2017, aby bezprostře­dně navazovalo na funkční období členů současných.

ČEZ také oznámil, že podal nezávaznou nabídku na koupi polských aktiv francouzsk­é společnost­i EDF. Nabídka se vztahuje na osm tepláren a servisní společnost­i. čtk

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic