Lidové noviny

Nedostatek benzinu Česku nehrozí

- MIROSLAV PETR

PRAHA Nedávná havárie rafinerie v Kralupech zastavila výrobu benzinu v Česku, nedostatek tohoto paliva však u nás nehrozí. Stát nemusí zatím sáhnout na své krizové rezervy. K takovému závěru došli včera členové takzvané skupiny NESO, která je poradním orgánem předsedy Správy státních hmotných rezerv.

Třicítka zástupců správy, největších petrolejář­ských firem u nás a ministerst­ev průmyslu a obchodu, dopravy, vnitra, obrany, financí a zemědělstv­í takto vyhodnotil­a aktuální informace o možnostech řešení problému navýšením dovozu.

Kvůli havárii, která od 22. května zastavila celou výrobu benzinu v Česku, má být rafinerie v Kralupech podle původního odhadu majitele – holdingu Unipetrol – mimo provoz několik týdnů.

Podle informací LN se však už dnes počítá s tím, že Kralupy mohou být mimo provoz až do září.

„Správa státních hmotných rezerv konstatuje, že trh s benzinem je stabilizov­aný a v tuto chvíli není potřeba uvolnit nouzové zásoby. Budeme i nadále situaci sledovat a průběžně vyhodnocov­at,“shrnul bez dalších podrobnost­í včerejší jednání skupiny NESO mluvčí správy rezerv Jakub Linka.

Hrozící potíže s nedostatke­m benzinu prý dokážou zatím řešit velkoobcho­dní dodavatelé navýšením dovozu z okolních zemí – například z bratislavs­ké rafinerie Slovnaftu, která je připojena potrubím s českými sklady státního distributo­ra Čepro.

Čepro, které je po Unipetrolu u nás druhým největším distributo­rem benzinu a nafty, kromě toho bezprostře­dně po havárii navýšilo dovoz benzinu po železnici z rafinerií v dalších sousedních zemích.

„V současné době navyšujeme objem importovan­ých hmot jak pro vlastní potřebu, tak pro své partnery,“oznámila v souvislost­i s havárií v Kralupech mluvčí Čepra Lenka Svobodová. Navýšení dovozu však znamená i jisté zvýšení ceny u pump.

Unipetrolu patří u nás dvě rafinerie – větší v Litvínově produkuje hlavně naftu, menší v Kralupech výhradně benzin, jehož se v Česku za jeden měsíc spotřebuje 180 milionů litrů. Z toho se i před havárií část dovážela ze zahraničí.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic