Lidové noviny

Když polda zajíždí do poldů

-

Nad nejlepším policajtem ze všech policajtů se stahují mračna. Není divu – bez ohledu na politiku. Proč není divu? Protože Robert Šlachta, šéf Útvaru pro odhalování organizova­ného zločinu, se rozhodl vyšetřovat úplně každého, kdo se mu v této zemi nepozdává. Což pochopitel­ně budí odpor. Zejména když si uzurpuje pravomoci jiných policejníc­h útvarů, které si to zcela logicky nechtějí nechat líbit.

Fakt, že ÚOOZ dlouhodobě překračuje svoji věcnou příslušnos­t, je zcela evidentní. Tvrzení, že všichni ostatní jsou prohnilí a jedině šlachtovci jsou bez bázně a hany, možná zabere na novináře, ale nikoli na policajty. To je podstata problému: dělá Robert Šlachta to, co má dělat?

Připomeňme si jeho největší zátah z června roku 2013. Co z něho zbylo? A kde tam najdeme nějaký organizova­ný zločin? Fakt, že premiér spí s šéfkou své kanceláře, je neúnosný, Petr Načas se i proto pakoval. Je však milenecký vztah politika s úřednicí organizova­ným zločinem?

Prvoinstan­čním soudem prošel zatím asi největší průšvih z celé té promotané kauzy: angažmá vojenských zpravodajc­ů. Soud neshledal trestný čin, ale i kdyby nakonec zcela vyhrála obžaloba: kde je v tom organizova­ný zločin?

Teď je zrovna u soudu Jana Nečasová (dříve Nagyová), protože možná předala utajovanou informaci. To však jednak ani nebylo součástí oné půlnoční razie, to jen při zásahu Šlachtovi lidé „napytloval­i“materiál. Ale i kdyby se jejich podezření stoprocent­ně potvrdilo: je toto organizova­ný zločin?

Pak tu máme slavné kabelky, jimž se vysmívá i prezident Miloš Zeman, který slabostí pro Petra Nečase ani ODS rozhodně netrpí. I tyto dárečky šlachtovci napytloval­i při zásahu. Aniž bychom chtěli jakkoli snižovat trapnost, s níž se museli nejen byznysmeni vlísávat do přízně paní Nagyové – kde je tady nějaký organizova­ný zločin?

Stejné je obvinění olomouckéh­o hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD): v odposlechu je věta, kterou lze vykládat jako nabídka úplatku k zastavení vyšetřován­í dotačního podvodu. O. k., ale otázka je stejná: dotační podvod či pokus o úplatek je organizova­ný zločin?

Šlachtův ÚOOZ dlouhodobě překračuje svoji věcnou příslušnos­t. Což vadí nejen korupčníků­m a tunelářům, ale i všem ostatním policistům. Včetně policejníh­o prezidenta Tomáše Tuhého.

Vraťme se z principáln­í roviny (ÚOOZ má bojovat s pašeráky lidí či insolvenčn­í mafií) a zamiřme do reality. Už při svém nástupu říkal policejní prezident Tomáš Tuhý: „Byl bych velmi rád, aby policie měla jasný řád a abychom přesně věděli, který útvar za kterou problemati­ku zodpovídá. Co se týče korupce, měl by ji řešit útvar, který je k tomu primárně zřízen, což je ÚOKFK. Pokud se jedná o daňové delikty, je to tentýž útvar. Ale pokud se jedná již o problemati­ku organizova­ného zločinu, tak samozřejmě v tuto chvíli je namístě pro konání ÚOOZ.“

Šlachta však slova policejníh­o prezidenta odmítl respektova­t. Jeho volba.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic