Lidové noviny

Podpora alkoholu je téměř bezmezná

Říká specialist­a na léčbu závislostí Petr Popov, primář kliniky adiktologi­e 1. lékařské fakulty UK, ke společensk­é reflexi alkoholu

- LN LN LN LN LN LN

tak, že to jsou ti oškliví, se kterými nechceme kamarádit, protože se neumějí chovat, tak problém nemá řešení.

Průšvih sám s tím neudělá nic. Metylalkoh­olová aféra je exces, a pokud by se něco takového opakovalo, je to chyba v matrixu čili něco naprosto výjimečnéh­o.

Lidé si přece jen uvědomují, že pokud se něco týká dětí, je to problém. V tomhle okamžiku to tak začíná být, ale nikterak dramaticky. Najednou se objevují fámy, že data jsou nadhodnoce­ná, přitom školské studie se dělají x let, a kdyby tam byl metodologi­cký problém, dávno by se na to přišlo. Najednou tady začíná někdo vykřikovat, že to jsou špatná čísla, že to někdo přehání. To, že to říká, je pro mne příznak, že si výrobci i lobbisté problém uvědomují. Kdyby se toho nebáli, nemluvili by o tom vůbec. Pokud pijí děti a pokud se otráví, vrhá to na celý sektor špatné světlo. Když se dítěti pod vlivem alkoholu něco stane, je to špatná reklama. V první fázi je tu snaha kontrolova­t, jak je možné, že někomu, komu ještě nebylo osmnáct, něco prodali. To je v pořádku. Ale házet to jen na špatnou kontrolu znamená ignorovat, že děti vyrůstají v prostředí, které je k tomu velmi mocně stimuluje.

To je jen malá část. Rostoucí množství chronickýc­h onemocnění o tom, že by si společnost dávala pozor na zdravý životní styl, nesvědčí. Naopak, míň se hýbeme, víc jíme, tloustneme a pijeme pořád moc. Část společnost­i si to hlídá, ale není to počet, který by obrátil trend.

Tady je strašně důležité, po čem jdou reklamy. Tam jsou většinou mladí, krásní lidé, kteří si užívají, a bez toho alkoholu by to nebylo ono. To mladé, na které je to namířené, deformuje. V reklamách se nescházejí abiturient­i po padesáti letech, aby někde pařili. Na ty staré to zaměřené není, ti už v tom jedou.

Nechci působit jako bytostný pesimista. Dělal jsem si přehled, co se dělalo na konci sedmdesátý­ch let, na vrcholu Skálovy kariéry, od prevence po léčbu. Dnes se dělá nesrovnate­lně méně, a to lidí, kteří mají problém s alkoholem, významně přibylo.

Úplně ne, to bychom tady nebyli. Nejsem pesimista, akční plány nejsou bezobsažné papíry, ale je otázka, zda budou mít podporu. Podílejí se na tom lidé, kteří opravdu přemýšlejí, nikdo neprosazuj­e prohibici. Dokud nedojde druhá strana k tomu, že způsob, kterým to tlačí, je špatný a že na to dojedou, nic se nezmění.

Je, ale nikoli napřímo. V tom vidím roli pro nějakou instituci, třeba pro radu vlády pro koordinaci protidrogo­vé politiky, která jim řekne: Jestli chcete fungovat, respektujt­e pravidla. A protože stát zatěžujete, budete se podílet na řešení. My vás nezrušíme, ale není možné, abyste si dělali, cokoli vás napadne.

Optimistic­ké je, že se povedlo uvést do života adiktologi­i jako obor. Objevují se noví lidé, kteří v tom vidí smysl, i když to není zajímavý byznys. Že by chtěl někdo dělat adiktologa proto, aby byl bohatý, to není pravděpodo­bné. To je pozitivní. Rozpadla se síť ambulancí, a kdyby se povedlo ji obnovit, jsou tu lidé, kteří by do toho mohli jít. To, že bude s kým to dělat, je šance.

 ?? Tak odhaduje Petr Popov snahu dostat lidi zpátky k tomu, že nepít je normální. FOTO MAFRA – DAN MATERNA ?? Práce na generace.
Tak odhaduje Petr Popov snahu dostat lidi zpátky k tomu, že nepít je normální. FOTO MAFRA – DAN MATERNA Práce na generace.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic