Lidové noviny

DOPISY REDAKCI

-

ním zaměstnanc­ům ve veřejné sféře od roku 2011 snížen tarifní plat o deset procent, a přes jeho dílčí navýšení na ten původní dodnes nedosáhli. Učitelů a lékařů se snížení platů netýkalo, a přesto jejich platy rostou daleko vyšším tempem než u ostatních vysokoškol­áků ve veřejné sféře.

Práce učitelů je náročná, nikoli však tak výjimečná, aby se jejich platy výrazně odlišovaly od platů jiných zaměstnanc­ů státu amunicipal­it. Ve středoevro­pském prostoru nebyli učitelé nikdy zvlášť dobře placeni, ale vždy se podíleli na množství různých aktivit v dané obci, kterými si své příjmy navyšovali. Dnes při právně osmi- a fakticky dvanáctitý­denní placené dovolené je obtížné kantora přemluvit, aby mimo učení vůbec něco navíc udělal. Jan Bejlek, publicista

Dopisy jsou redakčně kráceny. Své příspěvky posílejte do rubriky Názory na adresu LN, Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov nebo e-mailem na adresu dopisy@lidovky.cz.

Názory v této rubrice nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic