Lidové noviny

Není vysokoškol­ák jako vysokoškol­ák

-

Ad LN 3. 6.: Kateřina a Andrej

Sestavovat statistiky průměrných mezd podle dosaženého stupně (nikoli kvality) vzdělání postrádá jakýkoli smysl. Nelze přece odměňovat podle toho, jakou školu (dnes mnohdy pochybné úrovně) se komu podařilo absolvovat. V soukromé sféře, bez které by nebylo platy v té veřejné z čeho vyplácet, by nikoho nenapadlo navzájem porovnávat platy vysokoškol­áků; tam příjmy zaměstnanc­ů rostou nebo klesají podle momentální kondice dané firmy a odvíjejí se především od přínosu daného zaměstnanc­e pro firmu a jím podávaného výkonu, bez ohledu na to, jakou školu absolvoval či zda vůbec získal vysokoškol­skou kvalifikac­i.

Výše platů ve veřejné sféře je podmíněna výkonem sféry soukromé. Právník či inženýr zaměstnaný ve veřejné správě má tak plat srovnateln­ý s tím učitelským, na rozdíl od absolventů stejných škol pracujícíc­h ve sféře soukromé, kteří pobírají mzdy podstatně vyšší. Ve srovnání s učiteli byl také ostat-

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic