Lidové noviny

JIŘÍ PELÁN

-

Vystudoval francouzšt­inu, italštinu a srovnávací literaturu. V letech 1975–1991 pracoval nejprve jako redaktor a po převratu jako šéfredakto­r nakladatel­ství Odeon. Od roku 1991 vyučuje na Ústavu románských studií FF UK v Praze, v současnost­i zde působí jako vedoucí oddělení italianist­iky. V roce 2002 získal Státní cenu za překlad. Autor knihy Kapitoly z francouzsk­é a italské literatury (2000), na niž navázal svazek Kapitoly z francouzsk­é, italské a české literatury (2007). Napsal portrétní studii Bohumil Hrabal (2002) a vedl autorský tým Slovníku italských spisovatel­ů (2004).

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic