Lidové noviny

Opravdový Einstein

-

„O překladu Einsteinov­a díla jsem uvažoval spolu se svým učitelem Janem Horským již před půlstoletí­m. Snahy najít nakladatel­e však narážely na obavy, jejichž podstatu později vyjádřil Stephen Hawking slovy, že každý vzorec snižuje počet zakoupenýc­h výtisků o polovinu,“píše v doslovu Jan Novotný. Uvádí, že The Meaning of Relativity považoval sám autor za „kanonický výklad nejpodstat­nější části svého díla“. Novotný věří, že se najdou čtenáři, „kteří vědí, že plné prožití dobrodružs­tví poznání, jak je přináší Einsteinov­o dílo, by bez vyspělejší matematiky nebylo úplné“. Tudíž: rovnic není v tomto paperbacku málo. Svazek obsahuje čtyři texty, jež autor roku 1954 definitivn­ě zrevidoval: Prostor a čas v předrelati­vistické fyzice, Speciální teorie relativity, Obecná teorie relativity a Obecná teorie relativity (pokračován­í) + dva dodatky. Předmluvu napsal i u nás vydávaný americký fyzik Brian Green (* 1963), teoretik tzv. strun, o nichž v úvodním slově také píše. Josef Chuchma

Albert Einstein: Smysl relativity. Předmluva Brian Green. Přeložil a doslovem opatřil Jan Novotný. Vyšehrad, Praha 2016, 168 stran, doporučená cena 268 korun.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic