Lidové noviny

Tady leží matematici

-

Matematici zápolí s nálepkou lidí, kteří jsou odtrženi od reálného života a sami komplikují život jiným – maturantům. Nesmyslnos­t té nálepky dokládá i kniha zabývající se matematiky již zesnulými. Není pro široké publikum. Ale kdo po ní sáhne, neudělá chybu. Za prvé kniha dokládá, kolik tu žilo matematiků a jaká byla jejich role – i společensk­á. Ilustrují ji jména jako Bolzano, Studnička, Weyr, Běhounek či Koláček. Za druhé je pěkně a přehledně zpracovaná. Primárním zájmem a předmětem hlavních hesel jsou matematici pohřbení v Praze. Ale sekundární hesla se věnují i těm, kteří tu působili, leč spočívají jinde. Třeba Christianu Dopplerovi, jenž v Praze žil (Bolzano byl jeho žákem), na Starém Městě má pamětní desku, ale jeho hrob byste našli v Benátkách. A za třetí kniha ukazuje, jak užitečné je solidně zpracováva­t téma hřbitovů a osobností na nich ležících. To dosvědčí každý, kdo někdy navštívil například hřbitov v pražském Břevnově a obtížně se tam snažil najít hrob Jana Patočky. V tomto smyslu je téma matematiků inspirujíc­í i pro jiné obory. Zbyněk Petráček

Ilona Šimánková et al.: Cesty nesmrtelný­ch. Putování po osudech a hrobech slavných českých matematiků, fyziků a astronomů. Vydal MatfyzPres­s, Praha 2016, 224 stran.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic