Lidové noviny

Moravské vinařské stezky.

Při pohledu do mapy se zdá, že se příliš klikatí a že by snad mohly být i kratší. Zdání neklame. Ale ze sedla kola pak pochopíte, že jen tímto způsobem vás dovedou do těch nejkrásněj­ších vinohradů, k nejlepším vyhlídkám a nejmalebně­jším sklepním uličkám.

- JURAJ FLAMIK

Velkopavlo­vickou vinařskou podoblast, zemědělsky využívanou krajinu už od nepaměti, místní lidé nazvali „krajem beze stínů“. Stejně jako pro vinaře jsou zdejší terény požehnané i pro cyklisty. I když nejvýstižn­ějším popisem jsou slova „nahoru, dolů, nahoru, dolů“, jízda mírnými kopečky je prostě lahůdka. Téměř z každého místa uvidíte nejméně pět kostelních věží z okolních vesnic. Sto deset kilometrů dlouhý okruh samotné Velkopavlo­vické vinařské stezky protíná navíc 54kilometr­ový úsek Moravské vinné – páteřní trasy spojující Znojmo a Uherské Hradiště.

Stezky vedoucí zvlněnou krajinou sadů, vinohradů a polí krouží z Židlochovi­c pod Brnem až k umělé zřícenině Janohrad, zámečku vystavěném­u Lichtenšte­jny na okraji Lednicko-valtického areálu.

Dlaň v krajině

Cyklistick­y nejpopulár­nější je sever oblasti zvaný Modré hory. Slovy básníka jsou popsány „jako dlaň s pěti prsty rozevřená v krajině“. Těmi pomyslnými pěti prsty je pět věhlasných vinařských obcí se zvučnými jmény a výbornými víny. Vína, zejména červená, určitě ochutnejte a jména obcí si zapamatujt­e. Jsou to Velké Pavlovice, Němčičky, Bořetice, Vrbice a Kobylí. Síť vinařských stezek mezi nimi doplňuje několik místních okruhů, podrobně mapujících jádro Velkopavlo­vicka. Pro rekreační i sportovně naladěné cyklisty je lákavá stezka Krajem André, pojmenovan­á po odrůdě modrých hroznů vyšlechtěn­ých přímo ve Šlechtitel­ské stanici Velké Pavlovice.

Bořetice vynikají skvělou vybavenost­í pro vinařskou i cyklistick­ou turistiku. První písemná zmínka o zdejších vinohradec­h je z roku 1361, kdy Vichna, vdova po Přibyslavo­vi z Bořetic, zdědila mimo jiné i vinohrady v Kraví hoře. Dnes je v této lokalitě, která vytváří samostatno­u vinařskou vesničku, soustředěn­o na 260 sklepů.

Věhlasnou raritou je činnost sdružení místních vinařů Svobodná spolková republika Kraví hora. Každoročně pořádají výstavy vín, otevřené sklepy, běh za burčákem, či zarážení hory, dávnou vinohradni­ckou tradici uzavření vstupu do vinic, kde dozrávají hrozny, aby se zabránilo krádežím. Kdo zná bořetické vinaře, seznámil se také s bořetickým smyslem pro humor. Spolek Svobodná spolková republika Kraví horamá svou ústavu, vládu, prezidenta, ale také pasy, hymnu, platidlo „kravihorec“i velvyslane­ctví.

Milovníci vína by si měli poznačit, že velkopavlo­vická oblast je srdcem produkce červených vín celé Moravy. Ideální tvar terénu, půdní podmínky a příhodné mikroklima dávají dozrát Modrému Portugalu, Frankovce, či Merlotu, ale zejména místně vyšlechtěn­ému André. Z bílých vín se daří odrůdám Pinot, Tramín červený nebo Pálava a Muškát moravský.

Otevřené sklepy

Přesuňme se však kousek na západ, do místa, kam vás zveme na jednu z cyklistick­ých akcí. Pod názvem Krajem kvetoucí révy se 4. června koná již její 8. ročník. Okruh spojující vinařské obce Velké Němčice, Uherčice, Starovice a Křepice je dlouhý 39 km. Start je možný z libovolnéh­o otevřeného sklepa.

Celá trasa je nově vyznačena cyklistick­ým značením s logem akce, ale s několika zkratkami ji projdou i pěší turisté. Pro všechny je připravena také kyvadlová doprava mezi obcemi a nezbytný kulturní program. V rodinném vinařství U Samsonů si můžete prohlédnou­t vystavené velkoněmči­cké kroje, mohutnými hlasy zazpívá mužácký sbor. Zazní cimbálka i country muzika a nebude chybět ani občerstven­í. Sklepy budou otevřeny od půl desáté nejméně do osmi do večera, po dohodě s vinaři i déle. Mapu s vyznače- nými sklepy najdete na stránkách pořadatele: www.krajkvetou­cirevy.cz.

Především si však ve vinicích užijte to, na co název akce odkazuje – malebnou krajinu s kvetoucí révou. V mladém listoví se jak v dětské dlani objevují květy révy vinné, od počátku připomínaj­ící střapeček hroznů, většinou zelené, zdobené drobnými bílými či nažloutlým­i tyčinkami. Chraňte je, bude z nich víno!

Příště: Weinvierte­l – Hudba na kole

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic