Lidové noviny

Země rozhlednám zaslíbená

- Botanik

stavbu s vyhlídkový­m ochozem a kavárnou, která činí z celého objektu úžasné dílo, tvarem připomínaj­ící slavný avantgardi­stický projekt Tatlinovy Věže III. internacio­nály. Kritik architektu­ry Petr Volf považuje za architekto­nicky zajímavé rozhledny posledních let kromě již zmíněné Romanky v Hrubém Jeseníku a Cimrmanova majáku v Příchovicí­ch také kamennou rozhlednu na vrcholu Brdo v Chřibech a Chmelový maják v Žatci.

Může být u nás „přerozhled­nováno“, jak říkají někteří kritici současného boomu? Svým způsobem ano, pokud někde najdeme několik rozhleden hned vedle sebe nebo vylezeme na rozhlednu, z níž je vidět pouze bezprostře­dní okolí. Botanik Jiří Sádlo, autor Václavem Cílkem zpopulariz­ované definice krajiny jako „toho, proč lezeme na rozhlednu“, však teze o devalvaci rozhleden odmítá. „Jako nelze devalvovat třeba koupaliště nebo bufety, tak nemůžeme devalvovat rozhledny. Jen houšť!“

České náboženstv­í

Je příjemné nedělní odpoledne a od parkoviště pod rozhlednou na Varhošti v Českém středohoří stoupá nahoru proud desítek lidí. Všechny zajímá zdejší specialita: osm úseků Labe, které lze z rozhledny na 639 metrů vysokém kopci za příznivých podmínek spatřit. Chvíle kochání na nejvyšší kruhové plošině, sníst svačinu a jde se zase dolů.

Jako nelze devalvovat třeba koupaliště nebo bufety, tak nemůžeme devalvovat rozhledny. Jen houšť!

 ??  ??
 ??  ?? Kovář Ladislav Dobeš
Kovář Ladislav Dobeš
 ?? Před svou rozhlednou Kovářka v obci Moraveč. Projekt rozhledny s provizorní­m názvem Doubravka od architekta Martina Rajniše, která by se příští rok měla stát symbolem Prahy 14 (vlevo). A rozhledna Salaš, kterou ve stejnojmen­né obci v Chřibech nechal posta ??
Před svou rozhlednou Kovářka v obci Moraveč. Projekt rozhledny s provizorní­m názvem Doubravka od architekta Martina Rajniše, která by se příští rok měla stát symbolem Prahy 14 (vlevo). A rozhledna Salaš, kterou ve stejnojmen­né obci v Chřibech nechal posta

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic