Lidové noviny

Oranžové prebendy v Černínském paláci

Ministr Zaorálek odmítá, že by zakázky pro spolustran­íky byly odměnou za podporu na sjezdu ČSSD

- KATEŘINA SURMANOVÁ

PRAHA Loni v dubnu napsali ministeršt­í odboráři šéfovi Černínskéh­o paláce Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD) dopis. Stěžovali si v něm, kolik nových lidí nabral na stálá pracovní místa na výjimku neboli bez výběrového řízení.

Společným rysem řady takových nováčků bylo, že měli blízko k sociální demokracii či do ní rovnou patřili. Možnost bezvýběrov­ých náborů padla loni v červenci s nástupem služebního zá- kona, ale ministr zahraničí dokázal, že místo se vždy najde – na externích pracovních dohodách, kam se svita sociálních demokratů nejen ze Zaorálkovy domovské severní Moravy přesunula.

Odměna za hlasy?

Podle informací LN z několika na sobě nezávislýc­h zdrojů souvisí angažování oranžových dohodářů s loňským sjezdem ČSSD, kde byl Zaorálek zvolen místopředs­edou. Půlroční přilepšení k výdělku v rozmezí od 90 do 180 tisíc ko- run má být odměnou za hlasy a podporu. V politice jde o běžnou věc, i když nedávná obžaloba expremiéra Petra Nečase (ODS) za trafiky pro bývalé poslance ukazuje, že odměňování straníků prebendami už nebude tak bezstarost­nou aktivitou jako dřív.

„Absolutně odmítám vaši hypotézu. Všichni tito externí spolupraco­vníci, ať už spolupraco­vali se mnou, nebo s náměstky, byli najati a vykonávali činnost, za kterou byli placeni, a bylo samozřejmě na každém z náměstků, aby jim práci zadávali, a zároveň odpovídali za to, že ji oni plní,“sdělil LN ministr Zaorálek. Když se loni hájil před odborářský­mi vý- tkami, řekl: „Příslušnos­t k politické straně není automatick­ým handicapem.“To by stoprocent­ně sedělo, kdyby za vyplacenou odměnu úřad obdržel potřebnou práci od lidí, kteří jsou k ní odborně vybaveni. A kdyby je neúkoloval něčím, nač má interní zaměstnanc­e.

Jenže tomu tak zpravidla není. Navíc nesplnění druhé podmínky znamená porušení rozpočtové kázně, jak již dříve upozornil Nejvyšší kontrolní úřad. Pokračován­í na straně 2 Poznámku čtěte na straně 10

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic